Bestuursvergadering

Bestuursvergadering

Wanneer:
16 oktober 2019 @ 09:00 – 10:00
2019-10-16T09:00:00+02:00
2019-10-16T10:00:00+02:00
Waar:
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker
Nederland

Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Agenda:

 1. Vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen
  –  jaarplanning AB-DB vergaderingen 2020
 3. Verslag openbare vergadering Algemeen Bestuur van 5 september
  3. Verslag openbaar 2019 09 05 concept
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Aanstellen leden Adviesraad Sociaal Domein
  5. Aanstelling kandidaten adviesraad sociaal domein
  a Brief benoeming leden Adviesraad
 6. Vaststellen beleidsstukken/regelingen:
  6. Adviesnota beleidsplannen
  a Beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik
  b Budgethoudersregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (2)
  c Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (2)
  d Treasurystatuut
 7. Bestuursrapportage
  7. Adviesnota bestuursrapportage
  7.a Bestuursrapportage januari tm juni 2019, Dienst Noardwest Fryslan versie 1 dd 030919
 8. Beleidsplan Armoede 2020
  8. advies Beleidsplan Armoede 2020
  8.a Bijlage 1 Planning Beleidsplan armoede 2020 (2)
 9. Rondvraag