Even voorstellen: Renske Broeders, adviseur kostenbewustzijn

Even voorstellen: Renske Broeders, adviseur kostenbewustzijn

‘Door vanuit verschillende disciplines samen te werken, krijg je het beste resultaat. Daarom is het fijn dat ik me op deze plek mag voorstellen. Ik ben Renske Broeders en in februari gestart als adviseur kostenbewustzijn voor het Sociaal Domein bij de Dienst Noardwest Fryslân. Vanuit mijn eigen onderneming ondersteun ik gemeenten en gebiedsteams bij transities en verandering in het sociale domein.

Ooit begonnen in de uitvoering en later afgestudeerd als master Jeugdzorg, ken ik de kant van de zorgaanbieder, de verwijzer, de gecertificeerde instelling en de gemeente van binnenuit. Mijn rol en opdrachten kenmerken zich vaak in het verbinden van deze verschillende perspectieven met elkaar. Ik streef er naar om met analytisch vermogen in complexe opgaven zo concreet en praktisch mogelijk te zijn. Hierbij vind ik het voor ogen houden van de situatie van inwoners, jong en oud belangrijk.

Waar zijn onze miljoenen gebleven?

Kostenbewustzijn in het sociaal domein gaat voor mij niet alleen over de vraag  “waar zijn onze miljoenen gebleven?” Ik wil ook antwoord op: “heeft onze investering goed gedaan?” en zo niet “wat doen we om dit op te lossen?”

Boeiend zijn dan ook de praktijkverhalen die ons laten zien waar het knelt voor inwoners, voor jeugdigen en opvoeders. Welke vernieuwde (zorg)praktijk of aanpassing van systemen is nodig? Hoe krijgen we én goede kwaliteit, betrokkenheid van partijen én lagere kosten?

Noardwest Fryslân doet hierin volop ervaring op. In mijn eerste weken zie ik bij de collega’s van De Dienst, de vier gemeenten, hun gebiedsteams, lokale en regionale partners een enorme drive om het goed te doen.

Verhalen delen en van gedachten wisselen

In relatie tot onze kosten, deel ik in het komende jaar graag de verhalen van inwoners, professionals en omstanders in Noardwest Fryslân, zodat zij een plek hebben in de verantwoording van onze publieke gelden. Ik streef er naar om een verdere verbinding te leggen tussen de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die we als Dienst verzamelen. Uiteraard in relatie tot trends, quick wins en met het oog op de afspraken die u als bestuurders met elkaar bent overeengekomen.

Ik nodig een ieder van harte uit om hierover samen met mij van gedachten te wisselen zodat we met elkaar verdere stappen zetten in structurele oplossingen die leiden tot betere betaalbaarheid én hogere kwaliteit van zorg. Samen met u geloof ik dat dat kan.

Met vriendelijke groet,

Renske Broeders

Renske Broeders

Renske Broeders is Adviseur Kostenbewustzijn voor de Dienst, gemeenten en Gebiedsteams.

Heeft u vragen?
Neem voor meer informatie over maatregelen en activiteiten op het gebied van kostenbewustzijn in het sociaal domein contact op met Fettje Nolles, teamleider Wmo & Jeugdwet, via f.nolles@sozawe-nw-fryslan.nl of 06 4039 3691