Ga naar pagina inhoud

Even voorstellen: Anke Bloemhof en Sabri Armanazy

Nieuwe Wet Inburgering

Om nieuwkomers vanuit de nieuwe Wet Inburgering goed te ondersteunen bij hun inburgertraject zijn Anke Bloemhof (Regiehouder Inburgering) en Sabri Armanazy (Ondersteuner Regiehouder Inburgering) dit jaar begonnen bij De Dienst. Anke en Sabri stellen zich graag aan u voor.

Anke Bloemhof

Mijn naam is Anke Bloemhof en ik ben sinds 3 januari de nieuwe Regiehouder Inburgering bij De Dienst. Dit is een geheel nieuwe functie vanwege de nieuwe Wet Inburgering, die in januari van start is gegaan.

Drie routes
In het kort zijn er qua inburgering na plaatsing in een gemeente drie routes die er gevolgd kunnen worden om statushouders te laten inburgeren; de onderwijsroute, de B1-route en de Zelfredzaamheidsroute. Meer over de koppeling naar de gemeente en de nieuwe werkwijze wordt uitgelegd in deze video op youtube en deze video op de website van COA. De gemeente is in samenwerking met De Dienst verantwoordelijk voor het vaststellen van de leerroute, de begeleiding en verdere uitvoering.

Samenwerken
Ik ben benieuwd naar wat de verschillen zijn tussen de oude en de nieuwe situatie. Daarom werk ik graag met samen met de gebiedsteams en andere partijen en houd ik de lijnen het liefst zo kort mogelijk om statushouders zo goed mogelijk te begeleiden.

Sabri Armanazy

Ik ben Sabri Armanazy (45), geboren en getogen in Latakia (Syrië), getrouwd en vader van twee jongens. Op 1 maart ben ik begonnen bij De Dienst als ondersteuner regiehouder inburgering.

Inburgeringstraject
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. Deze wet brengt veel veranderingen met zich mee in het inburgeringstraject. Om het proces voor zowel de inburgeraars als Regiehouder Anke Bloemhof gemakkelijker en efficiënter te laten lopen, begin ik mijn werk hier bij De Dienst.

Obstakels en succes
Ik heb zelf het inburgeringstraject doorlopen in de periode 2015-2018 waarbij ik veel heb meegemaakt. Zo ben ik tegen obstakels opgelopen, maar heb ook succes gehad. Die ervaring zou ik graag willen delen met regiehouder Anke Bloemhof en de inburgeraars, zodat De Dienst de inburgeraars kan helpen de eerste stappen te zetten naar de beste toekomst.