E-formulieren Dienst Noardwest Fryslân

E-formulieren Dienst Noardwest Fryslân

Hoe gebruikt u e-formulieren?

 • E-formulieren kunt u online invullen en versturen. U heeft hier een DigiD voor nodig. Daarmee kunt u inloggen op websites van overheidsinstellingen. Heeft u nog geen DigiD? Op www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren kunt u een DigiD aanvragen.
 • Maak een scan of foto van gevraagde bewijsstukken (bijvoorbeeld loonstroken, rekeningafschriften, etc.). U kunt deze meesturen bij het e-formulier. De Dienst kan u ook achteraf om bewijsstukken vragen.
 • Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Op dit moment kunt de volgende e-formulieren gebruiken:

In verband met werkzaamheden is het op donderdag 2 december tussen 18.00 en 20.00 niet mogelijk om gebruik te maken van de e-formulieren.

DigiD-logo
 • Inkomstenformulier
  Als u inkomsten heeft naast uw bijstandsuitkering, dan kunt u deze inkomsten via dit formulier opgeven. Stuur uw specificatie mee als bewijsstuk. De uiterste inleverdatum per maand  leest u in het Inleverschema voor 2021.
 • Compensatie eigen risico
  De Compensatieregeling Eigen Risico is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die het wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering volledig hebben besteed. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een vergoeding tot maximaal € 100,00 aanvragen. Lees voordat u een aanvraag indient eerst de voorwaarden op deze pagina goed door. 
 • Individuele inkomenstoeslag IIT
  Een Individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen die langdurig een inkomen tot iets boven bijstandsniveau ontvangen. Dat inkomen kan een uitkering of uit werk zijn. Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden
 • Wijzigingsformulier
  Ontvangt u een een bijstandsuitkering van de Dienst? Gebruik het wijzigingsformulier om wijzigingen in uw situatie door te geven die van invloed kunnen zijn op (de hoogte van) uw uitkering. Bijvoorbeeld veranderingen in uw gezinssituatie, uw inkomen of uw adres. Lees voor meer informatie de toelichting van het wijzigingsformulier.
 • Formulier aanleveren bewijsstukken
  Heeft u een brief gekregen waarin we u vragen om extra bewijsstukken op te sturen? Dan kunt u het formulier Aanleveren bewijsstukken gebruiken. Bij het invullen van het formulier heeft u gegevens nodig die in de brief van de Dienst staan. Houd die brief dus bij de hand.
 • Formulier AVG-verzoeken
  De Dienst werkt met persoonsgegevens van cliënten en andere relaties. Op grond van de AVG kunt u met dit formulier onder meer inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen. Bent u gemachtigde of bewindvoerder en dient u namens iemand anders een verzoek in? Gebruik dan het aanvraagformulier voor inzage/verwijdering persoonsgegevens op de pagina downloads of vraag het papieren formulier op via 0517-380200.