E-formulieren Dienst Noardwest Fryslân

E-formulieren Dienst Noardwest Fryslân

  

Hoe gebruikt u e-formulieren?

  • E-formulieren kunt u online invullen en versturen. U heeft hier een DigiD voor nodig. Daarmee kunt u inloggen op websites van overheidsinstellingen. Heeft u nog geen DigiD? Op www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren kunt u een DigiD aanvragen.
  • Maak een scan of foto van gevraagde bewijsstukken (bijvoorbeeld loonstroken, rekeningafschriften, etc.). U kunt deze meesturen bij het e-formulier. De Dienst kan u ook achteraf om bewijsstukken vragen.
  • Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Op dit moment kunt de volgende e-formulieren gebruiken:

DigiD-logo
  • Wijzigingsformulier
    Ontvangt u een een bijstandsuitkering van de Dienst? Gebruik het wijzigingsformulier om wijzigingen in uw situatie door te geven die van invloed kunnen zijn op (de hoogte van) uw uitkering. Bijvoorbeeld veranderingen in uw gezinssituatie, uw inkomen of uw adres. Lees voor meer informatie de toelichting bij het formulier.
  • Formulier AVG-verzoeken
    De Dienst werkt met persoonsgegevens van cliënten en andere relaties. Op grond van de AVG kunt u met dit formulier onder meer inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen. Bent u gemachtigde of bewindvoerder en dient u namens iemand anders een verzoek in? Gebruik dan het aanvraagformulier voor inzage/verwijdering persoonsgegevens op de pagina downloads of vraag het papieren formulier op via 0517-380200.