eFormulieren

eFormulieren

DigiD-logo

E-formulieren Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Op het moment dat u het formulier start kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD inloggen op steeds meer websites van overheidsinstellingen.


Wij hebben de volgende e-formulieren voor u beschikbaar:

Wijzigingsformulier (voorheen Mutatieformulier)

Dit formulier geldt alleen voor cliënten die een bijstandsuitkering via de Dienst ontvangen. U kunt het gebruiken om wijzigingen in uw situatie door te geven die van invloed kunnen zijn op (de hoogte van) uw uitkering. Onder andere veranderingen in uw gezinssituatie, uw inkomen of uw adres kunt u met dit formulier aan de Dienst melden. Ook als u met vakantie gaat kunt u dit doorgeven met het wijzigingsformulier. Scan van tevoren uw bewijsstukken zodat u deze mee kunt meesturen. Lees voor meer informatie de toelichting bij het formulier.


Formulier AVG-verzoeken

Dit formulier is bedoeld voor cliënten van de Dienst, die een verzoek op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) willen indienen. U kunt het formulier gebruiken voor inzage of verwijdering van uw persoonsgegevens die de Dienst verwerkt. Geef zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gegevens het verzoek betrekking heeft. Behalve cliënten kunnen ook andere personen van wie de Dienst persoonsgegevens verwerkt gebruik maken van dit formulier. Bent u gemachtigde of een bewindvoerder en dient u namens iemand anders een verzoek in? Gebruik dan het downloadbare Aanvraagformulier (onder het kopje Privacy en Persoonsgegevens) of het papieren formulier (verkrijgbaar bij de balie van de Dienst).


Wat heeft u nodig?

Om een e-formulier te kunnen gebruiken heeft u een DigiD nodig. DigiD staat voor Digitale Identiteit: het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u op steeds meer websites van overheidsinstellingen inloggen.

De Dienst kan (meestal achteraf) om bewijsstukken vragen (bijvoorbeeld: loonstroken, rekeningafschriften, etc.). Houd hier rekening mee bij het invullen van de gegevens in de aanvraag.

Komt u er niet uit?

Neem dan contact op met de Dienst.