Ga naar pagina inhoud

Overheveling facturatieafhandeling Jeugdwet: de eerste bevindingen

Facturatie Jeugd

In 2020 besloot het bestuur na zorgvuldig onderzoek dat De Dienst de factuurafhandeling Jeugdwet zelf gaat oppakken. In 2021 hebben we alle systemen ingericht voor een soepele overgang en sinds 1 januari 2022 is de factuurafhandeling overgeheveld van Backoffice Leeuwarden (BoL) naar team Administratie Wmo & Jeugdwet van De Dienst.

Achtergrond

De Friese gemeenten besloten op bestuurlijk niveau om per 2017 de factuurafhandeling Jeugdwet bij Backoffice Leeuwarden (BoL) te centraliseren. De initiële argumenten betroffen samenwerking, efficiëntie, communicatie, contractbeheer en managementinformatie.

In 2018 namen negen Friese gemeenten de jeugdfacturatie in eigen beheer. Dat had voor SDF tot gevolg dat zij op een andere wijze toegang moesten krijgen tot de benodigde gemeentelijke managementinformatie. Daarom is de HUB ontworpen, om voor geheel Friesland de administratieve informatie over de uitvoering van de Jeugdwet te verzamelen, zodat centraal contractmanagement voor alle Friese gemeenten door SDF kan worden uitgevoerd.

Waarom facturatieafhandeling Jeugdwet overhevelen naar De Dienst?

Doordat we de facturatieafhandeling van de Jeugdwet nu zelf doen, zijn het proces van facturatieafhandeling, controles en inrichting van de systemen efficiënter en hebben we meer sturingsmogelijkheden. Door de gehele administratie Jeugdwet bij De Dienst te beleggen:

  • krijgen wij beter inzicht in het declaratiegedrag van aanbieders en kunnen hierop beter sturen
  • kunnen wij er beter op toezien dat aanbieders de gemaakte afspraken nakomen
  • kunnen wij de controles breder en inclusiever uitvoeren door de indicatiestelling te betrekken bij de facturatiecontrole
  • kunnen wij vooraf inspelen op facturen waarover discussie bestaat
  • kunnen wij beter anticiperen en monitoring verrichten op regieafspraken vanuit het Gebiedsteam, omdat de lijnen tussen de Dienst en het Gebiedsteam kort zijn
  • is er voor de aanbieder één administratief aanspreekpunt voor zowel de administratieve afhandeling van o.a. aanvragen, als facturatie.
  • vervallen de extra controles die uitgevoerd worden om de gegevens binnen de verschillende administratieve systemen te vergelijken.
  • kunnen wij efficiënter omgaan met wijzigingen in contractuele gegevens van zorgaanbieders (zoals AGB-code, IBAN, adreswijzigingen etc.)

Stand van zaken: de eerste bevindingen

Ons team Administratie Wmo & Jeugdwet is kwalitatief op sterkte en kon de facturatieafhandeling in het takenpakket opnemen. In januari 2022 hebben wij de eerste declaratieberichten van de aanbieders ontvangen en verwerkt. Ook de betalingen zijn voorspoedig verlopen. Het is dan ook een succesvolle implementatie van de afhandeling van de facturatie jeugdwet geweest.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de facturatieafhandeling Jeugdwet contact op met Fettje Nolles, teamleider Wmo & Jeugdwet. Zij is bereikbaar via onze contactpagina.