Eerst NOW-regeling, dan pas WW- of bijstandsuitkering

Eerst NOW-regeling, dan pas WW- of bijstandsuitkering

  • Wordt uw dienstverband door de corona-maatregelen beëindigd of niet verlengd?
  • Heeft u een 0-urencontract en roept uw werkgever u vanwege de corona-maatregelen niet op?
  • Of heeft u een contract maar heeft uw werkgever door de corona-crisis geen middelen meer om u te betalen?

Dan heeft u geen inkomsten om in de kosten van levensonderhoud te voorzien.

Normaal gesproken kunt u dan eerst terecht bij UWV voor een WW-uitkering, en daarna bij de Dienst voor een bijstandsuitkering. Maar als uw werkgever uw salaris door de coronamaatregelen niet kan betalen, kan hij of zij in aanmerking komen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).  Daarmee kan uw werkgever het salaris blijven betalen, en is een uitkering niet nodig.

  • Uw werkgever kan vanaf 6 april via uwv.nl/werkgevers een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).
  • WW- en bijstandsuitkeringen zijn pas aan de orde als de NOW-regeling of andere mogelijkheden geen oplossing bieden, omdat het voor alle betrokkenen het beste als u uw baan en salaris kunnen behouden. UWV en de Dienst Noardwest Fryslân zullen daarom bij een aanvraag voor een uitkering altijd nagaan of uw werkgever er alles aan gedaan heeft om uw salaris te blijven betalen, en welke mogelijkheden u heeft om een eventuele wachttijd te overbruggen (denk aan spaargeld inzetten tot de (uitgestelde) salarisbetaling gelukt is).
  • Mogelijk komt uw werkgever ook in aanmerking voor andere regelingen en tegemoetkomingen. In dit overzicht staan alle regelingen bij elkaar, met de voorwaarden en verwijzingen naar waar de regeling aan te vragen is.