Ga naar pagina inhoud

Wat te doen met €800?

De lastige discussie rond de Energietoeslag

De Energietoeslag: een hot item. Niet alleen omdat veel mensen in financiële problemen komen door de gestegen energieprijzen, maar ook omdat de meningen verdeeld zijn over hoe en aan wie de toeslag toegekend zou moeten worden.

Ineens €800,-

De meeste inwoners zijn het afgelopen half jaar geconfronteerd met explosief gestegen energiekosten. Voor wie een laag inkomen heeft, is dat een groot probleem. De eenmalige Energietoeslag van €800 is voor hen een zeer belangrijke tegemoetkoming. Honderden, zo niet duizenden inwoners van Noardwest Fryslân zijn hiermee enorm geholpen.

Maar nee, niet iedereen heeft hoge energiekosten. En nee, niet iedereen kan verantwoord omgaan met ‘ineens’ € 800. Het huidige beleid kan dus betekenen dat ook mensen met lage energielasten de toeslag krijgen. En dat er inwoners zijn die de toeslag gebruiken om andere gaten in hun financiën te dichten. Dat controleren we niet. De Energietoeslag is bedoeld voor energiekosten, dat hebben we duidelijk in al onze communicatie en in de brief aan de klant vermeld. We controleren niet of de toeslag daar ook daadwerkelijk voor gebruikt wordt. We verstrekken ook bijstandsuitkeringen voor de kosten van levensonderhoud, zonder te controleren of die uitkering wel daadwerkelijk aan huur en boodschappen besteed wordt.

Wat als we wel zouden controleren?

Het Rijk heeft er bewust voor gekozen om de Energietoeslag een generieke uitkering te maken voor inwoners met een bijstandsuitkering: maatwerk voor deze grote groep is niet uitvoerbaar voor gemeenten. Zouden wij gaan controleren en dus maatwerk toepassen, dan zouden we meer bewijsstukken moeten opvragen. De doorlooptijden van de aanvragen zouden drastisch toenemen, waardoor de uitkering pas later verstrekt kan worden, waardoor de problemen bij klanten kunnen opstapelen. Daarnaast zouden er ook verschillen tussen gemeenten ontstaan. De ene gemeente betaalt uit, de ander controleert.

Inwoners die geen bijstandsuitkering hebben kunnen een aanvraag doen, die wel getoetst wordt op inkomen en woonsituatie. Controleren op waar het bedrag aan wordt uitgegeven doen we ook hier niet. Dit is ook niet het uitgangspunt geweest bij het beschikbaar stellen van de vergoeding en het vastgestelde beleid.

Zo eenvoudig mogelijk

Wij begrijpen de lastige discussies die beleidsmedewerkers en colleges van de gemeenten hierover hebben moeten voeren. Maar door het besluit van de colleges om de voorwaarden voor de regeling beperkt te houden, hebben we de Energietoeslag zonder aanvraagprocedure uit kunnen betalen aan bijstandsklanten. Het aanvraagformulier voor overige minima konden we zo ook eenvoudig houden, en inwoners hoeven weinig bewijsstukken in te leveren.

Uitbetaling in volle gang

Daardoor loopt de uitbetaling van de toeslag inmiddels als een trein. De verwerking van aanvragen en de uitbetaling van de Energietoeslag is in volle gang. Een overzicht van de stand van zaken.

1305 Bijstandsklanten hebben € 800 ontvangen
775 AV Frieso-cliënten hebben een aanvullend formulier ingediend
842 Overige inwoners (zonder Bijstand of AV Frieso) hebben een individuele aanvragen ingediend. Van de individuele aanvragen die we inmiddels afgehandeld hebben we:
67% toegewezen
23% afgewezen
10% ingetrokken/niet behandeld
15 Verschillende mailingen aan diverse cliëntgroepen gestuurd (cliëntcommunicatie op maat)

Schouders eronder

Het beleidsteam en De Dienst zetten samen de schouders eronder om alle inwoners met recht op de toeslag zo snel en goed mogelijk te helpen. Een hele klus, maar ook een dankbare. We kregen zelfs een bedankkaartje!

Doortastend beleid en besluit

Veel gemeenten zijn nog niet zo ver. In Gemeente Leeuwarden bijvoorbeeld, kunnen inwoners pas vanaf 1 mei een aanvraag indienen voor de toeslag. Wij zijn blij met het initiatief en de doortastendheid van beleid en bestuurders in Noardwest Fryslân, waardoor ‘onze’ inwoners al in maart een aanvraag in konden dienen!