Participatiewet

Participatiewet

In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd. De bedoeling van de Participatiewet is dat iedereen die kan werken, ook echt aan het werk gaat.

Meedoen op de arbeidsmarkt
Meedoen op de arbeidsmarkt (participeren) levert niet alleen financiële zelfstandigheid op. Het zorgt ook voor meer sociale contacten en een duidelijke dagstructuur. De overheid vindt het daarom belangrijk dat iedereen die kan werken ook aan het werk gaat. De voordelen van meedoen op de arbeidsmarkt gelden voor iedereen. De Participatiewet maakt daarom geen onderscheid tussen werkzoekenden met en zonder beperking.

Wat gebeurt er met de bijstand, de Wajong en de WSW?
Gemeenten bieden mensen met een bijstandsuitkering nu al hulp bij het vinden van werk, als dat nodig is. Straks doen ze dat dus ook voor mensen die anders bij het UWV (Wajong) of een SW-bedrijf (WSW) terecht zouden komen. De Wajong is er na 1 januari 2015 alleen nog voor mensen die al voor hun 18e een beperking hadden waardoor ze helemaal niet kunnen werken. Sociale Werkbedrijven blijven alleen bestaan voor mensen die daar nu al werken. Na 1 januari 2015 komen daar geen nieuwe werknemers meer bij.

Wat betekent dat voor u?

  • Ontvangt u nu een bijstandsuitkering (WWB)?  U hoeft niets te doen. Zodra er iets verandert in uw situatie ontvangt u daarover persoonlijk bericht.
  • Ontvangt u voor 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering? U blijft dan bij het UWV en valt straks niet onder de Participatiewet. Als er iets verandert in uw situatie ontvangt u daarover persoonlijk bericht van het UWV.
  • Werkt u bij een SW-bedrijf? U blijft dan bij het SW-bedrijf en valt straks niet onder de Participatiewet. Als er iets verandert in uw situatie ontvangt u daarover persoonlijk bericht van het van uw SW-bedrijf.
  • Wilt u na 1 januari 2015 een uitkering aanvragen of hulp bij het vinden van werk? U kunt dan contact opnemen met de gemeente. Het maakt dan niet uit of u een beperking heeft of niet. Vanaf 1 januari 2015 kunt u op deze website lezen hoe en met wie u precies contact op kunt nemen.

Stand van zaken
De Participatiewet is op dit moment officieel nog een voorstel.

  • Op 20 februari 2014 heeft de Tweede Kamer de Participatiewet goedgekeurd.
  • Op 24 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Participatiewet goedgekeurd.
  • Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van toepassing.

Meer informatie: