Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

Informatieverzoek indienen (Wet openbaarheid van bestuur)

Wilt u bepaalde informatie over ons beleid of het beleid dat wij namens de gemeente voeren, die nog niet openbaar is op www.overheid.nl? Dien dan een informatieverzoek bij ons in. Zo’n verzoek heet een Wob-verzoek. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur. Iedereen mag een Wob-verzoek doen.

Hoe kan ik een Wob-verzoek indienen?

Wilt u een Wob-verzoek indienen? Stuur ons dan een brief (per post) met daarin de volgende gegevens:

 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • een duidelijke aanduiding dat het om een Wob-verzoek gaat;
 • welke informatie of documenten u wilt krijgen;
 • uw handtekening;
 • uw telefoonnummer.

Stuur uw brief naar:
De Dienst Noardwest Fryslân
T.a.v. het bestuur
Postbus 4
8800 AA Franeker.

Digitaal ingediende Wob-verzoeken worden door de Dienst Noardwest Fryslân niet in behandeling genomen.
Er kunnen kosten in rekening gebracht worden voor het toesturen van de informatie

Wat doen wij met uw verzoek?

Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, gaan wij voor u aan de slag. Wij beoordelen uw verzoek en kijken of de informatie openbaar gemaakt mag worden. U ontvangt van ons binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Lukt het ons niet om binnen 4 weken een besluit te nemen, dan kunnen wij de termijn eenmaal verlengen met 4 weken. U ontvangt daarover tijdig schriftelijk bericht van ons.

Afwijzing van uw verzoek

In sommige gevallen wordt uw verzoek afgewezen. In de Wet openbaarheid bestuur staan de redenen waarom bepaalde informatie toch geheim moet blijven. Wij noemen dit weigeringsgronden of uitzonderingsgronden.

Informatie moet bijvoorbeeld geheim blijven als:

 • de informatie de veiligheid van Nederland schaadt;
 • het gaat om persoonsgegevens;
 • het gaat om vertrouwelijke bedrijfsgegevens;
 • het gaat om opsporing van strafbare feiten;
 • het gaat om inspectie, controle en toezicht van de Dienst

Meer informatie

 • Alle openbare publicaties van beleid van de Dienst Noardwest Fryslân en de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke kunt u opzoeken op overheid.nl
 • Meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur vindt u op de website van de Rijksoverheid