Wetten, verordeningen, beleidsregels

Wetten, verordeningen, beleidsregels

Alle wetten, regels en verordeningen staan op Overheid.nl

Alle algemeen verbindende voorschriften van de Dienst en andere overheidsinstanties moeten op www.overheid.nl worden gepubliceerd. Iedereen kan op deze manier eenvoudig alle regelgevingen van zowel het Rijk als lagere overheden inzien en met elkaar vergelijken. De regelingen op www.overheid.nl zijn altijd actueel. 

Hoe werkt het?

  • U kunt de laatst toegevoegde bekendmakingen van de Dienst lezen in het blad Officiële bekendmakingen, Onder de bekendmakingen vallen o.a. beleidsregels, verordeningen en intrekkingsbesluiten.
  • Alle regelingen van de Dienst – dus ook de oudere regelingen/ verordeningen vanaf 1999 – zijn gepubliceerd op www.overheid.nl.
    Het gaat om verordeningen ter uitvoering van de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet en het minimabeleid, en om regelingen met betrekking tot de organisatie. Zodra er wijzigingen zijn in de regelingen en verordeningen werken we de website overheid.nl bij.

E-mailservice

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen van de Dienst? U kunt zich gratis abonneren op de e-mailservice van www.overheid.nl. U vult uw e-mailadres en een persoonlijk wachtwoord in. Dit account activeert u door middel van een code die u in uw mailbox krijgt. Vervolgens kunt u inloggen en uw zoekvraag registreren. U ontvangt dan een e-mail wanneer er een nieuwe bekendmaking is met informatie over de nieuwe bekendmaking.

Beleidsregels

In beleidsregels leggen de gemeenten en de Dienst Noardwest Fryslân vast hoe zij invulling geven aan de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet.