Wetten, verordeningen, beleidsregels

Wetten, verordeningen, beleidsregels

Alle wetten en lokale regelgeving op Overheid.nl

Alle regelgeving van uw gemeente en van andere overheidsinstanties moeten op www.overheid.nl worden gepubliceerd. Iedereen kan op www.overheid.nl  eenvoudig alle regelgeving van zowel de gemeente als van andere overheidsinstanties inzien en met elkaar vergelijken. De regelgeving op www.overheid.nl is altijd actueel. 

Per 1 januari 2021 worden besluiten over de verordeningen en beleidsregels voor het sociaal domein niet meer door het bestuur van de Dienst genomen. Vanaf die datum besluiten de colleges en raden van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke daarover.

Hoe werkt Overheid.nl?

 • Alle regelgeving van uw gemeente is gepubliceerd op overheid.nl.
  Het gaat hierbij o.a. om verordeningen en beleidsregels ter uitvoering van de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet en het minimabeleid.

Als u klikt op de knop van uw gemeente leest u alle regelingen op Overheid.nl.
Deze link ververst iedere dag en is actueel.

 •  Regelgeving van de Dienst Noardwest Fryslân welke is vastgelegd vóór 01-01-2021 vindt u onder de knop van de Dienst.

Kunt u de verordening of beleidsregel niet vinden?

Kunt u de verordening of beleidsregel van uw gemeente niet vinden? Neemt u dan contact op met uw of de betreffende gemeente.

Wat zijn verordeningen en beleidsregels?

 • Een verordening, zoals de verordening Jeugdwet of de verordening Maatschappelijke ondersteuning is een regel die geldt voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt verordeningen vast.
 • In beleidsregels leggen de gemeenten in navolging op de verordeningen vast hoe zij verder invulling/uitvoering geven aan bijvoorbeeld de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Het college van burgemeester en wethouders stelt de beleidsregels vast.

E-mailservice van Overheid.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen van uw gemeente en of de Dienst? U kunt zich gratis abonneren op de e-mailservice van www.overheid.nl
Volgt u onderstaande stappen:

 1. U vult uw e-mailadres en een persoonlijk wachtwoord in
 2. U ontvangt in uw mailbox een code
 3. U activeert uw account door het invullen van deze code
 4. U kunt inloggen en uw zoekvraag invullen.
 5. U ontvangt een e-mail wanneer er een nieuwe bekendmaking is, met informatie over deze bekendmaking.

/

/

/

/

/

/

       Harlingen

       Terschelling

         Vlieland

         Waadhoeke