Wetten, verordeningen, beleidsregels

Wetten, verordeningen, beleidsregels

Alle wetten, regels en verordeningen staan op Overheid.nl

Alle algemeen verbindende voorschriften van de Dienst en andere overheidsinstanties moeten op www.overheid.nl worden gepubliceerd. Iedereen kan op deze manier eenvoudig alle regelgevingen van zowel het Rijk als lagere overheden inzien en met elkaar vergelijken.  De regelingen op www.overheid.nl zijn altijd actueel. 

Bekendmaking in het blad Gemeenschappelijke Regelingen

Vanaf 1 januari 2015 publiceert de Dienst alle regelgevingen en publicaties op een digitaal platform www.officielebekendmakingen.nl en niet meer via advertenties in de krant. Door de nieuwe wettelijke regels zijn wij verplicht om deze bekendmakingen te publiceren op deze website.

Hoe werkt het?

  • U kunt de laatst toegevoegde bekendmakingen van de Dienst lezen in het blad gemeenschappelijke regelingen;
  • Alle actuele regelingen van de Dienst zijn gepubliceerd op www.overheid.nl.
    Het gaat om verordeningen ter uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en het minimabeleid, en om regelingen met betrekking tot de organisatie. Deze website wordt bijgewerkt zodra er wijzigingen zijn in de regelingen en verordeningen.

E-mailservice

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen van de Dienst? U kunt zich gratis abonneren op de e-mailservice van www.overheid.nl. U vult uw e-mailadres en een persoonlijk wachtwoord in. Dit account moet u activeren door middel van een code die u in uw mailbox krijgt. Vervolgens kunt u inloggen en uw zoekvraag registreren. U ontvangt dan een e-mail wanneer er een nieuwe bekendmaking is met informatie over de nieuwe bekendmaking.

Beleidsregels

In de beleidsregels staan hoe de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân invulling geeft aan de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet. U kunt de beleidsregels van de Dienst inzien op het blad gemeenschappelijke regelingen. (www.officielebekendmakingen.nl)