Bestuur en directie van de Dienst

Bestuur en directie van de Dienst

Het bestuur van de Dienst bestaat uit wethouders van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. Het bestuur wordt bijgestaan door de directeur van de Dienst, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de dienst. De directeur is secretaris en adviseur van het bestuur.

De volgende wethouders zijn lid van het bestuur van de Dienst:

  • Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema – gemeente Terschelling.
  • De heer E. de Groot – gemeente Harlingen
  • De heer P. Schoute – gemeente Harlingen
  • Mevrouw E. de Ruijter – gemeente Vlieland
  • Mevrouw B. Tol – gemeente Waadhoeke

Het bestuur van de Dienst heeft onder andere  de volgende taken en bevoegdheden:

  • Het vaststellen, wijzigen of intrekken van reglementen,
  • Het beheren van de inkomsten en de uitgaven van de Dienst,
  • Het vaststellen van de begroting en de jaarrekening van de Dienst,
  • Het namens de colleges van de gemeenten afsluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders.