Organisatie

Organisatie

De Dienst Noardwest Fryslân

Het leven loopt soms anders dan je zou willen. Je kunt te maken krijgen met ingrijpende problemen. Of je hebt vragen. Over kinderen. Opvoeding. Ziekte. Zorg. Werk. Geld. Ouder worden. Kom je er zelf of met je omgeving niet uit, dan zijn er hulpverleners en sociale voorzieningen. En wij van De Dienst; wij adviseren over die voorzieningen. En we organiseren ze ook. We leveren kennis en ondersteuning. Zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning wérkt.

Onze naam zegt alles over ons. We zijn dienstverleners, op het gebied van sociale vraagstukken en voorzieningen. We denken en handelen in dienst van onze klanten: de gebiedsteams, gemeentebesturen en -raden, cliënten, sociale netwerkpartners en inwoners van Noordwest Friesland. We informeren, adviseren, beoordelen en organiseren.

Die taken nemen we heel serieus, omdat het gaat over kinderen, ouders, familie of vrienden die antwoorden zoeken. Of concrete hulp. Omdat ze er zelf of met hun omgeving niet uitkomen. Aan díe inwoners zijn we dienstbaar. We zijn integer en transparant in alles wat we doen – zoals dat hoort bij een publieke instelling. Daarom kunnen mensen en organisaties op ons vertrouwen. We gaan voor de beste resultaten. Waardoor inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning wérkt.

Eén sociale dienst voor Noordwest Friesland

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) voert namens de gemeenten in Noordwest Friesland verschillende wetten op het gebied van sociale zaken uit. De Dienst werkt voor de inwoners van de volgende gemeenten:

 • Harlingen
 • Terschelling
 • Vlieland
 • Waadhoeke

Welke wetten en regelingen voert de Dienst uit?

De Dienst ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van (een deel van) de volgende wetten:

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
 • De Participatiewet
 • De Jeugdwet
 • Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
 • De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)
 • De Wet kinderopvang
 • De Wet inburgering (WI)
 • Overige wetten op het gebied van sociale zekerheid, gesubsidieerde arbeid, maatschappelijke zorg en jeugdzorg waarvan de uitvoering aan de gemeenten is opgedragen.

Bestuur en directie van de Dienst

De Dienst wordt aangestuurd door een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een directie. Hier vindt u een overzicht 

Dienst genomineerd voor Overheidsorganisatie van het Jaar 2018

In 2018 haalde De Dienst Noardwest Fryslân de longlist van Beste Overheidsorganisatie van 2018! 
De selectie draaide om 7 criteria:

 • Onderscheidend vermogen
 • Missiegedrevenheid
 • Effectiviteit
 • Basis op orde
 • Leervermogen
 • Veerkracht
 • Maatschappelijke betrokkenheid.

De verkiezing is een initiatief van de Vereniging voor Overheids-Management (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Longlist Overheidsorganisatie van het jaar 2018