Nieuws

Nieuws

Dienstverlening aan de burger door Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân voortgezet

Lees Voor Persbericht Franeker, 11 maart 2016 Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân zet het samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten voort. De Dienst SoZaWe NW Fryslân is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland. De Dienst voert voor...

Lees meer

Telefoonstoring Dienst 25 september

Lees Voor Op dit moment heeft de Dienst te maken met een telefoonstoring. We doen ons uiterste best om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. U kunt de Dienst wel via e-mailadres contact@sozawe-nw-fryslan.nl bereiken. Onze excuses voor het ongemak.  

Lees meer

Brief over beschermd wonen van de gemeente Leeuwarden

Lees Voor Heeft u een indicatie voor Beschermd Wonen? Dan ontvangt u rond 6 december 2014 een brief van de gemeente Leeuwarden. In deze brief staat dat de gemeente Leeuwarden vanaf 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk is voor de ondersteuning die u nu krijgt (indicatie beschermd wonen, zorgzwaartepakket GGZ-C). De...

Lees meer