Nieuws

Nieuws

Uitspraak van de CRvB over Huishoudelijke Hulp Wmo

Lees Voor Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan in drie rechtszaken over Huishoudelijke Hulp via de Wmo. Inwoners van de gemeente Utrecht en de gemeente Aa en Hunze hadden deze zaken aangespannen. De rechtszaken gingen over de vraag of de gemeenten de Wmo...

Lees meer

Strengere controles op Pgb-zorgovereenkomsten en declaraties door SVB

Lees Voor Op dit moment gaat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) soepel om met de eisen rond zorgovereenkomsten tussen Pgb-houders en zorgverleners. Vanaf 1 augustus 2016 gaat de SVB zorgovereenkomsten  strenger controleren. Als de SVB constateert dat uw zorgovereenkomst niet correct of volledig is, neemt de SVB eenmalig telefonisch contact met u op....

Lees meer

Bestuur Dienst: nieuwe fase in innovatie dienstverlening

Lees Voor Bestuur Dienst: nieuwe fase in innovatie dienstverlening Het Algemeen Bestuur van de Dienst heeft onlangs besloten dat de Waadhoeke-fusie per 2018 en de fusie van Leeuwarderadeel met gemeente Leeuwarden geen invloed zullen hebben op de Dienst. De Dienst zal vanaf fusiedatum 1 januari 2018 ook voor de nieuwe Waadhoekegemeente...

Lees meer

Servicepunt Geld & Zorg voor inwoners gemeente het Bildt

Lees Voor Woont u in gemeente het Bildt en heeft u vragen over geld? Wilt u bijvoorbeeld een toeslag of kwijtschelding aanvragen? Maar heeft u moeite met het formulier of de website? Heeft u vragen over wonen of zorg? Of heeft u een andere vraag over uw persoonlijke situatie? Voor...

Lees meer

Ondersteuning voor overbelaste mantelzorgers in Noordwest-Friesland

Lees Voor Persbericht 11 maart 2016 Zeven gemeenten in Noordwest-Friesland investeren in de ondersteuning voor mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken. Mantelzorgers kunnen bij de gebiedsteams terecht voor advies en ondersteuning op maat. Door de veranderingen in de zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt een steeds...

Lees meer

Wet Taaleis

Lees Voor Per 1 januari 2016 is de wet Taaleis ingevoerd. De wet Taaleis stelt dat uitkeringsgerechtigden een bepaald taalniveau moeten beheersen. De Taaleis geldt sinds 1 januari 2016 voor alle nieuwe aanvragers van een bijstandsuitkering. Vanaf 1 juli 2016 geldt de wet Taaleis ook voor inwoners die voor 1...

Lees meer