Nieuws

Nieuws

Wijziging hulpmiddelenbeleid AV Frieso

Lees Voor Wijziging hulpmiddelenbeleid AV Frieso Zorgverzekeraar De Friesland wijzigt het beleid rond hulpmiddelen per 1 januari 2021. De wijzigingen gelden ook voor de AV Frieso. Verzekerden die gebruikmaken van hulpmiddelen hebben een brief ontvangen van De Friesland en/of zijn daarover gebeld. Bent u AV-Frieso-verzekerd en heeft u hulpmiddelen in...

Lees meer

AV Frieso 2021: zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

Lees Voor AV Frieso: zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen Uw gemeente betaalt mee aan uw maandelijkse premie De AV Frieso is een collectieve basisverzekering met een aanvullende zorgverzekering van uw gemeente en De Friesland. Zij bieden deze aan voor inwoners met een laag inkomen. De AV Frieso: ook...

Lees meer

Bijstandsbedragen gewijzigd per 1 juli 2020

Lees Voor Twee keer per jaar wijzigen de bijstandsbedragen (bijstandsnorm), namelijk per 1 januari en per 1 juli. Het ministerie van SZW stelt de bijstandsnormen vast en zijn landelijke bedragen. De hoogte van de bijstandsnorm is afhankelijk van uw leeftijd en situatie. Welke hoogte de bijstandsbedragen hebben per 1 juli...

Lees meer

Harlingen gaat inwoners met beginnende schulden actief benaderen en hulp bieden

Lees Voor Beginnende financiële problemen kunnen snel uitgroeien tot problematische schulden. Daarom wil Gemeente Harlingen snel contact leggen met inwoners die beginnende betalingsachterstanden hebben. Als een inwoner betalingsachterstand heeft bij zorgverzekeraars van Achmea of Menzis, bij waterbedrijf Vitens, De Bouwvereniging of de afdeling gemeentelijke belastingen, dan krijgt het Gebiedsteam Harlingen...

Lees meer

Achterstand facturen Wmo-eigen bijdrage CAK

Lees Voor Ontvangt u ondersteuning op grond van de Wmo? Dan moet u voor deze ondersteuning een eigen bijdrage aan het CAK betalen van maximaal € 19,- per maand. Door een technisch probleem in de systemen heeft CAK dit jaar nog geen facturen voor de eigen bijdrage verstuurd. In juli...

Lees meer