Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen 2019 en verder

Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen 2019 en verder

Inschrijving Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen 2019 en verder

De Dienst heeft gekozen voor de ‘open house systeem’ voor de levering van Wmo-maatwerkvoorzieningen. In dit Open House systeem komt elke Zorgaanbieder die voldoet aan onze eisen en voorwaarden in aanmerking voor een Uitvoeringsovereenkomst. De Uitvoeringsovereenkomst garandeert geen omzet. Inwoners met een beschikking kiezen uit de toegelaten aanbieders voor afname van Wmo-maatwerkvoorziening(en).

Wilt u in aanmerking komen voor een Uitvoeringsovereenkomst bij Toelatingsprocedure Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen 2019 en verder, dan dient u in te schrijven conform de beschrijving in de Procesovereenkomst Toelatingsprocedure Open House Wmo maatwerkvoorzieningen.

Inschrijfdocumenten

 1. Procesovereenkomst Toelatingsprocedure open house wmo maatwerkvoorziening
 2. Programma van Eisen Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen 2019 en verder versie 5 Definitief
 3. Addendum 1.0 Programma van Eisen 01112018
 4. Bijlage 1 Administratieprotocollen en iWmo versie 1
 5. Bijlage 2 Informatiesheet voor (nieuwe) zorgaanbieders versie 1
 6. Bijlage 3 Eisen kwaliteitssysteem
 7. Bijlage 4 Protocol calamiteitenonderzoek Wmo NWF
 8. Bijlage 5 Concept Uitvoeringsovereenkomst bij Toelatingsprocedure Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen 2019
  a.  Bijlage 5a Inschrijfformulier Toelatingsprocedure Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen versie 2
  b. Bijlage 5b Formulier eigen verklaring Toelatingsprocedure Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen versie2
  c. Bijlage 5c Formulier algemene gegevens
 9. Bijlage 6 Handboek Aanpak Voorkoming Escalatie
 10. Bijlage 7 Checklist aan te leveren documenten versie 2

Uw inschrijving dient u te mailen naar: inkoop@sozawe-nw-fryslan.nl.
Om zo snel mogelijk tot inschrijving over te kunnen gaan, adviseren wij u alle documenten en formulieren goed te controleren alvorens te mailen.

Bijlagen