Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen 2019 en verder

Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen 2019 en verder

De huidige Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 loopt per 31 december 2018 af. Om die reden is thans de procedure gestart om te komen tot een nieuwe overeenkomst voor de levering van Wmo maatwerkvoorzieningen voor 2019 en verder.

De Dienst kiest ervoor om vanaf 2019 een ‘open house systeem’ in te richten voor de levering van Wmo-maatwerkvoorzieningen. In dit open house systeem komt elke Zorgaanbieder die voldoet aan onze eisen in aanmerking voor een Uitvoeringsovereenkomst. De Uitvoeringsovereenkomst garandeert geen omzet. Inwoners met een beschikking kiezen uit de toegelaten aanbieders voor afname van Wmo-maatwerkvoorziening(en).

Overlegtafels
Binnenkort worden overlegtafels georganiseerd om de invulling van het Programma van eisen en de Uitvoeringsovereenkomst met Zorgaanbieders nader uit te werken. Zorgaanbieders die interesse hebben in een overeenkomst voor de levering van Wmo maatwerkvoorzieningen worden uitgenodigd deel te nemen aan de toelatingsprocedure voor levering van Wmo-maatwerkvoorzieningen voor 2019 en verder. Tijdens deze toelatingsprocedure worden overlegtafels georganiseerd op de volgende data en tijdstippen:

Donderdag 5 april 10:00 – 13:00 uur
Locatie: Dienst Noardwest Fryslân (Smouthûs, Gele zaal)
Eise Eisingastraat 5, 8801 KE Franeker

Donderdag 19 april 10:00 – 13:00 uur
Locatie: Dienst Noardwest Fryslân (Smouthûs, Gele zaal)
Eise Eisingastraat 5, 8801 KE Franeker

Donderdag 17 mei 13:00 – 16:00 uur
Locatie: Dienst Noardwest Fryslân (Martinihûs, Blauwe zaal)
Sint Martiniplantsoen 12, 8801 LK Franeker

Woensdag 13 juni 13:00 – 16:00 uur
Locatie: Dienst Noardwest Fryslân (Smouthûs, Gele zaal)
Eise Eisingastraat 5, 8801 KE Franeker

Aanmelden
Zorgaanbieders kunnen alleen deelnemen na voorafgaande aanmelding via een email aan inkoop@sozawe-nw-fryslan.nl
Graag ontvangen wij bij uw aanmelding de volgende gegevens:

  • Naam onderneming
  • Naam Rechtsgeldig vertegenwoordiger

De dialoogfase van de toelatingsprocedure heeft enerzijds een fysieke overlegtafelstructuur: in plenaire bijeenkomsten overlegt de Dienst over onderdelen van de Uitvoeringsovereenkomst met een vertegenwoordiging van de Zorgaanbieders. Het aantal plaatsen aan de fysieke overlegtafel is niet onbeperkt, de Dienst hanteert een objectieve selectieprocedure waarbij:

  1. Ten minste die Zorgaanbieders aan tafel zitten die 50% van het Wmo-zorgvolume voor de gemeenten leveren in 2017 (mits voldoende partijen ook zelf willen deelnemen),
  2. er een inhoudelijke vertegenwoordiging is van de diverse zorgvormen waarop de Uitvoeringsovereenkomst betrekking heeft (individuele en groepsbegeleiding (dagbesteding), kortdurend verblijf en specialistische begeleiding,
  3. er een representatieve vertegenwoordiging is van Zorgaanbieders naar hun omvang: dus zowel grote als kleine Zorgaanbieders zijn aan de fysieke overlegtafel vertegenwoordigd, maar ook in de verhouding tussen lokale/regionale en niet lokale/regionale Zorgaanbieders.

Naast de fysieke overlegtafel opent de Dienst ook een digitale overlegtafel. Alle stukken die aan de fysieke overlegtafel worden besproken, en alle uitkomsten en doorontwikkelingen van de fysieke overlegtafel worden op de digitale tafel gepubliceerd.

Alle geïnteresseerden die niet fysiek aan tafel zitten kunnen reageren en hun input leveren via de digitale overlegtafel. Deze input wordt (voor zover relevant) meegenomen in de volgende fysieke overlegtafel en op dezelfde wijze behandeld als input aan de fysieke overlegtafel.

Bijlagen