Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen 2019 en verder

Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen 2019 en verder

Inschrijving Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen 2019 en verder

De Dienst heeft gekozen voor de ‘open house systeem’ voor de levering van Wmo-Maatwerkvoorzieningen. In dit Open House systeem komt elke Zorgaanbieder die voldoet aan onze eisen en voorwaarden in aanmerking voor een Uitvoeringsovereenkomst. De Uitvoeringsovereenkomst garandeert geen omzet. Inwoners met een beschikking kiezen uit de toegelaten aanbieders voor afname van Wmo-maatwerkvoorziening(en).

Wilt u in aanmerking komen voor een Uitvoeringsovereenkomst bij Toelatingsprocedure Open House Wmo Maatwerkvoorzieningen 2019 en verder, dan kunt u contact opnemen met Marcella Lieffering, inkoopadviseur Sociaal Domein via e-mail: inkoop@sozawe-nw-fryslan.nl of telefonisch: 06 3059 2690.