Inkoop Sociaal Domein

Inkoop Sociaal Domein

De overheid als opdrachtgever

Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Zij hebben de taak om kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor een grotere groep inwoners in te kopen.

De gemeenten hebben de keuze hoe zij hun inkoop willen regelen van leveringen en diensten. Zij hebben de keuze uit: inbesteden, subsidie, aanbesteden of open house.

Integer en betrouwbaar

Bij het inkopen wil de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn. Wij willen inkopen tegen de juiste prijs-kwaliteitverhouding in een transparant inkoop- en aanbestedingsproces.

In het Inkoop- aanbestedingsbeleid 2017-2020 leest u het vastgestelde beleid van de Dienst Noardwest Fryslân voor de samenwerkende gemeenten in Noordwest- Friesland.

Voor (zorg) aanbieders en leveranciers

Binnenkort publiceren we de inkoopdocumenten voor het Sociaal Domein op de pagina: Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen 2019 en verder

Informatie over TenderNed en PIANOo

Op www.tenderned.nl vindt u de aanbestedingsopdrachten van alle overheidsdiensten.

PIANOo is het Expertisecentrum Aanbesteden, en heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. PIANOo is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en heeft een stuurgroep met vertegenwoordigers van de doelgroepen.

Meer informatie over de Europese aanbestedingsregels vindt u op www.pianoo.nl.

Heeft u vragen?

Stel uw vragen via inkoop@sozawe-nw-fryslan.nl