Inkoop en aanbestedingen Sociaal Domein

Inkoop en aanbestedingen Sociaal Domein

Inkoop en Aanbestedingen Sociaal Domein

De inkoop van producten in het Sociaal Domein gaat in hoofdzaak om de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo. In een aantal gevallen hanteert de Dienst een zogenaamde Openhouse procedure. Nieuwe leveranciers die ondersteuning/begeleiding in het kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatie bieden, kunnen op ieder moment in aanmerking komen voor een overeenkomst tot levering van ondersteuning/begeleiding indien zij aan de gestelde voorwaarden en tarieven kunnen voldoen. Bij sommige diensten en/of leveringen heeft de Dienst meerjarige overeenkomsten gesloten met 1 of meer leveranciers en kunnen gedurende de contracttermijn geen nieuwe leveranciers toegelaten worden.

De inkoop van Jeugdzorg hebben de Friese gemeenten grotendeels ondergebracht bij Sociaal Domein Friesland. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende contracten binnen het Sociaal Domein:

Wmo

Het betreft hier een Openhouse procedure. Nieuwe aanbieders kunnen in aanmerking komen voor een overeenkomst tot levering van  individuele begeleiding, kortdurend verblijf of dagactiviteit.
Ga voor meer informatie naar: De toelatingsprocedure Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen 2019 en verder 

Jeugd

Ook bij Jeugdzorg kunnen nieuwe leveranciers in aanmerking komen voor een overeenkomst als er voldaan wordt aan alle voorwaarden. Op sdfryslan.nl vindt u algemene informatie over SDF, Jeugdhulp, WMO, participatie, zorginkoop en kunt u zich aanmelden als leverancier.

Participatie Re-integratie

Bij Re-integratiedienstverlening is eveneens een Openhouse procedure van toepassing. Nieuwe leveranciers kunnen in aanmerking komen voor een overeenkomst indien aan alle voorwaarden kan worden voldaan. Ga voor meer informatie naar: Toelatingsprocedure overeenkomsten Re-integratiedienstverlening.

Heeft u vragen?

Stel uw vragen via inkoop@sozawe-nw-fryslan.nl