Ga naar pagina inhoud

De ontwikkeling van sociaal beleid in Noardwest-Fryslân

Het sociaal beleid van je gemeente moet ervoor zorgen dat inwoners de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te leven en om te voorkomen dat zij (verder) in de problemen komen. Het gaat om beleid op het terrein van zorg en welzijn, jeugd en werk en inkomen.

Landelijke wetten en gemeentelijk beleid

Het beleid van de gemeente sluit aan bij de landelijke wetten en regels. Beleid van de gemeente geeft extra richtlijnen voor de hulp en ondersteuning voor inwoners. Voorbeelden van gemeentelijk beleid zijn de voorwaarden om voor ondersteuning in aanmerking te komen, de eisen waar zorgaanbieders aan moeten voldoen om een contract af te sluiten met de gemeente, en de hoogte van bepaalde vergoedingen.

Samenwerken en informatie verzamelen

De gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke werken samen voor de ontwikkeling van het beleid. Daar betrekken ze inwoners bij, en medewerkers van organisaties zoals De Dienst. Ze betrekken ook gemeenteraden en wethouders, en de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân.

Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân

De Adviesraad adviseert de gemeenten namens de inwoners. De Adviesraad onderhoudt contacten met inwoners en maatschappelijke organisaties voor draagvlak van haar adviezen. De leden van de Adviesraad hebben vanuit hun werk of als vrijwilliger allemaal met een of meerdere onderdelen van het sociaal domein te maken.

Colleges en gemeenteraden nemen een besluit

Nadat de beleidsmedewerkers genoeg informatie verzameld hebben, schrijven ze een advies voor nieuw beleid. Colleges van burgemeesters en wethouders en gemeenteraden nemen dan een besluit over het advies: gaan we het zo doen of niet?

Uitvoering van het beleid

Als de colleges en gemeenteraden instemmen met advies, kan het beleid uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld door De Dienst, of door de gebiedsteams.

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkeling van sociaal beleid in jouw gemeente? Neem dan contact op met je gemeente.

Alle beleid op overheid.nl

Alle wetten, verordeningen en beleid van de overheid staat op www.overheid.nl. De wetten en regels die we bij De Dienst voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke uitvoeren kun je daar ook nalezen. Kun je een verordening van je gemeente niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente.