Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân

Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân

Sinds 1 januari 2015 hebben de gemeenten er nieuwe taken in het sociaal domein bij gekregen. Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken, opgroeien, zelfstandig worden en leven met een ziekte of beperking.

De gemeenten in Noordwest-Friesland betrekken inwoners bij het ontwikkelen van beleid. Nu ze meer taken hebben, willen de gemeenten advies over meer onderwerpen. Daarom hebben ze een Adviesraad opgericht, die het bestuur van de Dienst, de colleges en de gemeenteraden van de gemeenten adviseert over de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

In oktober en november 2015 heeft een onafhankelijke commissie gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. Op grond van spreiding over de gemeenten en ervaring op het gebied van Jeugdwet, Wmo en Participatiewet zijn 15 leden geselecteerd.

Op dit moment bestaat de raad uit de heer K. de Graaf, mevrouw T. Florissen, mevrouw J. Land-Cohen, mevrouw D. Travaille, mevrouw T.G. Fokkens, mevrouw K. Miedema, de heer H. Buwalda, mevrouw J. Duijndam, de heer J. Zondervan, de heer K. Woudt, de heer T. Lont, mevrouw R. Zijlstra en de heer F.H. Hofstra. Enthousiaste mensen, die vanuit hun betrokkenheid, deskundigheid, beroepspraktijk, persoonlijke ervaring of interesse kunnen adviseren over beleid en uitvoering. Vanaf 1 januari 2016 gaat de Adviesraad officieel van start.

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met de Adviesraad? U kunt uw vragen mailen naar: post@ post@asdnwf.nl

Meer informatie leest u op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân.