Centraal Meldpunt – voor een klacht of een melding

Centraal Meldpunt – voor een klacht of een melding

Heeft u een klacht?

De Dienst probeert u zo goed mogelijk te informeren en te behandelen. Bent u toch ontevreden over de dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen.

Wanneer kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over:

 • de informatie die u krijgt van de Dienst;
 • de wijze waarop u wordt behandeld door het bestuur en/of medewerkers van de Dienst.
 • de bereikbaarheid, de wachttijden, de manier waarop u wordt ontvangen en te woord gestaan, de manier waarop informatie en voorlichting wordt gegeven enz.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Uw klacht moet u schriftelijk indienen. Stuur uw klacht naar het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, Postbus 4, 8800 AA Franeker.

Interne behandeling van uw klacht.
Na ontvangst van uw klacht wordt deze door de Dienst onderzocht. Op een ingediende klacht volgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Alleen als een klacht zeer snel kan worden opgelost is het niet nodig een ontvangstbevestiging te sturen. De mogelijkheid bestaat dat u wordt uitgenodigd uw klacht mondeling toe te lichten. U kunt bij dit gesprek altijd een raadsman of vertrouwenspersoon meenemen. Binnen 6 weken ontvangt u van het Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân schriftelijk bericht hoe uw klacht is afgehandeld.

Verschil tussen klacht en bezwaar
Er is een verschil tussen een klacht en een bezwaar. U kunt een klacht indienen over de punten die hierboven genoemd staan. Bent u het niet eens met een beslissing in een beschikking van de Dienst, over bijvoorbeeld uw uitkering of Wmo-indicatie? Dan kunt u een bezwaar indienen. Hoe dat werkt staat in de beschikking die u van de Dienst ontvangt over de beslissing.

Heeft u een melding van onterecht gebruik?

Denkt u dat iemand onterecht een bijstandsuitkering, een voorziening of een regeling via de Jeugdwet ontvangt? Of denkt u dat iemand fraude pleegt met een uitkering of Pgb? Dan kunt u dat meteen via dit formulier melden.

Als een melding binnenkomt, onderzoekt de afdeling Handhaving uw melding. De Dienst Noardwest Fryslân gaat vertrouwelijk met uw gegevens om én de informatie die u geeft.

U kunt uw melding ook telefonisch of schriftelijk doen:

 • Telefonisch via 0517- 380 200 (op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur)
 • Schriftelijk aan: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
  t.a.v. afdeling Handhaving
  Postbus 4
  8800 AA Franeker