Begroting en bestedingen Sociaal Domein Noardwest Fryslân

Begroting en bestedingen Sociaal Domein Noardwest Fryslân

De gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke en de Dienst stellen elk jaar een begroting op voor het sociaal domein in Noardwest Fryslân. Deze begroting is een belangrijk middel om bestuurders en raden van de gemeenten te helpen om koers te bepalen en keuzes te maken voor sociaal beleid en bestedingen in Noardwest Fryslân. De Dienst is er om te adviseren over de koers en om de gemaakte keuzes in de praktijk te organiseren.

Concept Begroting 2020, Dienst Noardwest Fryslân
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 9 januari 2020

Jaarrekening 2019, Dienst Noardwest Fryslân
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020

Wmo en Jeugdwet vanaf 2021 onderdeel van gemeentelijke begrotingen
Met ingang van 2021 wordt de begroting voor bestedingen met betrekking tot de Wmo, de Jeugdwet en een deel van het armoedebeleid onderdeel van de gemeentelijke begrotingen van  Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. De begroting voor de Participatiewet en enkele aanverwanten (minima)regelingen blijft onderdeel van de begroting van de Dienst.