Begroting en bestedingen Sociaal Domein Noardwest Fryslân

Begroting en bestedingen Sociaal Domein Noardwest Fryslân

De Dienst stelt elk jaar een begroting op voor het sociaal domein in Noardwest Fryslân.  Deze begroting is een belangrijk middel om bestuurders van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke te helpen om koers te bepalen en keuzes te maken voor sociaal beleid en bestedingen in Noardwest Fryslân. De Dienst is er om te adviseren over de koers en om de gemaakte keuzes in de praktijk te organiseren.

Concept Begroting 2019 Dienst Noardwest Fryslân – versie 4-4-2018
Dit is een voorlopige begroting voor 2019.

Jaarstukken 2018, De Dienst Noardwest Fryslân
Vastgesteld in door het Algemeen Bestuur op 10 juli 2019