Ga naar pagina inhoud

Creditering na aanpassing einddatum

Het kan voorkomen dat de einddatum van een indicatie in onze administratie moet worden aangepast. Maar soms is er na deze datum wel gedeclareerd en moet een bedrag gecrediteerd worden.

Als wij constateren dat er een bedrag gecrediteerd moet worden, doen wij een verzoek tot creditering in het toelichtingenveld van het 301-bericht. Wij verzoeken u deze creditering binnen 4 weken via het berichtenverkeer in te dienen.

Meer informatie over het berichtenverkeer staat op de website van iStandaarden.