Welke corona-regelingen zijn er en waar kunt u ze aanvragen?

Welke corona-regelingen zijn er en waar kunt u ze aanvragen?

Er zijn verschillende regelingen voor ondernemers die gedupeerd zijn door de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus. De regelingen worden door verschillende partijen uitgevoerd. We begrijpen dat u daardoor misschien door de bomen het bos niet meer ziet.

Op deze pagina vindt u daarom een overzicht van de mogelijkheden, de voorwaarden en waar u de regeling aan kunt vragen. Download hier een pdf-versie van deze informatie over deze regelingen (versie 25-5-2020).

Tegemoetkomingen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Wat is het?

De NOW is een tegemoetkoming voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020 en is bedoeld om uw werknemers met een vast en met een flexibel contract  door te betalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De hoogte is afhankelijk van het omzetverlies. Maximaal is het 90% van de loonsom (het bedrag dat u kwijt bent aan loonkosten). Bijvoorbeeld:

 • Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom (90% van 100%).
 • Als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom (90% van 50%).
 • Als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom (90% van 25%).

Op basis van uw aanvraag betaalt UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Op basis van uw daadwerkelijke omzetverlies berekent UWV achteraf of u te veel of te weinig heeft ontvangen. Bij te veel moet u terug betalen, bij te weinig krijgt u een nabetaling.

Komt u ervoor in aanmerking?

 • U mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor uw werknemers, in de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt.
 • U verwacht na 1 maart 2020 ten minste 20% omzetverlies door de coronacrisis
 • Voor aanvragen boven een nog te bepalen bedrag is een accountantsverklaring nodig.
 • Voor een eventuele verlenging na 3 maanden kunnen extra voorwaarden gelden

Meer informatie

Meer info:www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus

Hoe, waar en wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Uitgevoerd door:
UWV
Aanvragen via:
www.uwv.nl/werkgevers
Aan te vragen vanaf:
Maandag 6 april 2020 tot uiterlijk 31 mei 2020
Wanneer uitbetaald:
Binnen 4 weken na aanvraag.
Ingangsdatum:
Met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020
Duur:
Drie maanden, daarna verlenging van drie maanden aan te vragen.

Wat is het?

De Tozo biedt twee mogelijkheden op grond van het Bbz:

 • Bijstandsuitkering
  De Tozo vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum (€ 1.500 per gezin of € 1.000 per alleenstaande) en hoeft niet worden terugbetaald. De Tozo is soepeler en simpeler dan reguliere bijstand voor zelfstandigen. Er wordt bij toekenning niet naar uw vermogen gekeken
 • Lening voor bedrijfskapitaal
  U kunt met deze regeling ook een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Het betreft een bedrag van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2% per jaar. Tot 1 januari 2021 is de lening aflossingsvrij. De lening kent een looptijd van maximaal drie jaar. U moet kunnen onderbouwen dat er sprake is van ernstige liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.

Komt u ervoor in aanmerking?

De voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • Uw inkomen is door de corona-maatregelen lager dan het sociaal minimum (€ 1500 voor een gezin en € 1000 voor alleenstaande)
 • U moet gevestigd zijn in Nederland
 • U moet voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar.
 • Uw onderneming moet vóór 17 maart 2020 uur ingeschreven zijn bij de KvK.
 • De regeling geldt voor ZZP-ers en voor zelfstandig ondernemers met personeel, en met aanvullende voorwaarden ook voor DGA’s en BV’s .

Meer informatie:

www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/tozo-regeling-aanvragen/

Hoe, waar en wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Uitgevoerd door:
Bureau Zelfstandigen Friesland
(in opdracht van gemeenten en Dienst Noardwest Fryslân)
Aanvragen via:
www.bureauzelfstandigenfriesland.nl
Aan te vragen vanaf:
woensdag 25 maart 2020
Aanvragen voor de periode juni/juli/augustus moeten vóór 1 juni binnen zijn.
Wanneer uitbetaald:
Binnen 2 weken na aanvraag.
Ingangsdatum:
Met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020
Duur:
Toekenning Levensonderhoud voor maximaal drie maanden tegelijk: maart/april/mei 2020 en juni/juli/augustus 2020.

 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Wat is het?

Een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 euro voor ondernemers die door de corona-maatregelen hun vaste lasten niet kunnen betalen.

Komt u ervoor in aanmerking?

 • De hoofdactiviteit van uw bedrijf komt overeen met een van de vastgestelde SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling). Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt op rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 controleren of u aan deze voorwaarde voldoet.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen.
 • U moet gevestigd zijn in Nederland
 • U verwacht in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000 en ten minste € 4.000 aan vaste lasten te moeten betalen, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • Overige voorwaarden leest u op rvo.nl.

Hoe, waar en wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Uitgevoerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Aanvragen via:
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
Aan te vragen vanaf:
27 maart 2020:30 uur t/m 26 juni (Op 30 maart is een aantal SBI-codes aan de lijst toegevoegd. Voor deze bedrijven start de aanvraagperiode zo snel mogelijk)
Wanneer uitbetaald:
binnen drie weken na aanvraag
Ingangsdatum:
Niet van toepassing. Betreft een eenmalige tegemoetkoming.
Duur:
Niet van toepassing. Betreft een eenmalige tegemoetkoming.

Belastingen

Uitstel betalen belastingen

Wat is het?

De Belastingdienst versoepelt de beoordeling bij verzoeken tot uitstel van belastingbetaling. U vraagt automatisch in één keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. De Belastingdienst legt voor al deze aanslagen de invordering direct stil voor een periode van 3 maanden. Ook deelt de Belastingdienst geen verzuimboetes uit en brengt de invorderingsrente van 4% naar 0%.

Komt u ervoor in aanmerking?

U kunt uitstel van belastingbetaling aanvragen als uw bedrijf in de problemen is door de coronacrisis.

Hoe, waar en wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Uitgevoerd door:
Belastingdienst
Aanvragen via:
www.belastingdienst.nl/ondernemers (inloggen met DigiD)
Aan te vragen vanaf:
Per direct
Wanneer uitbetaald:
Niet van toepassing.
Ingangsdatum:
Per direct
Duur:
3 maanden (eventueel kunt u verlenging aanvragen)

Kredietregelingen

Wat is het?

De BMKB is een kredietregeling. Voor ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen zijn de regels nu versoepeld. Met deze maatregel kunnen ondernemers onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De overheid staat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kunt u als ondernemer meer lenen.

Komt u ervoor in aanmerking?

De voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • U heeft een mkb-bedrijf dat gevestigd is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba.
 • U heeft een onderneming met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen.
 • Uw bedrijf bestaat langer dan 3 jaar.
 • Ook als starter kunt u in aanmerking komen voor een borgstellingskrediet als u bij de bank een starterslening afsluit.

Hoe, waar en wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Aanvragen kunt u niet zelf doen, maar u kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat uw bank. De volgende banken maken gebruik van de BMKB: ABN AMRO, Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos Bank. Alle overige geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO.nl.

1.   Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Wat is het?

Deze regeling maakt het voor ondernemers makkelijker op een lening aan te vragen. Middelgrote en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het kabinet verhoogt het garantieplafond tijdelijk van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Komt u ervoor in aanmerking?

De voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • U heeft een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • Uw onderneming is in de kern gezond.
 • Uw onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
 • U heeft alleen Fresh Money (zie het Fresh Money beginsel op rvo.nl
 • Uw onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden.
 • U vraagt GO aan voor alleen financiering van eigen bedrijfsactiviteiten.

Hoe, waar en wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Neem contact op met uw bank om van de regeling gebruik te maken.

Uitstel aflossing en rentekorting op microkredieten Qredits

Wat is het?

Kredietverstrekker Qredits verleent 6 maanden uitstel van aflossing en verlaagt de rente in die periode naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Komt u ervoor in aanmerking?

De voorwaarden voor deze regeling zijn afhankelijk van uw situatie en bedrijfsvorm. Meer informatie vindt u op www.qredits.nl

Hoe, waar en wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Uitgevoerd door:
Kredietverstrekker Qredits
Aanvragen via:
www.qredits.nl
Aan te vragen vanaf:
per direct