Congres Armoedebestrijding verstevigt samenwerking in Noordwest-Friesland

Congres Armoedebestrijding verstevigt samenwerking in Noordwest-Friesland

Op 18 november zijn ruim 100 professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in Franeker aan de slag gegaan met armoedebestrijding in Noordwest-Friesland. Zo’n 120 deelnemers van onder andere gemeenten, gebiedsteams, kredietbank, vrijwilligersorganisaties, voedselbanken, banken, woningbouwverenigingen, Jeugdfondsen en kerken deelden hun kennis tijdens het Werkcongres Armoedebestrijding Noordwest-Friesland in de Koornbeurs in Franeker.

Gemeentelijk armoedebeleid in de praktijk
In opdracht van de gemeenteraden van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke is een nieuw armoedebeleid voor de regio opgesteld. Doel van het congres is om input op te halen voor de vertaling van beleid naar de uitvoering: hoe kunnen de opdrachten die de raden met dit beleid geven in de praktijk gebracht worden? Belangrijkste thema’s daarin zijn het tijdig signaleren van (beginnende) schulden, zorgen dat zo veel mogelijk mensen die er voor in aanmerking komen de beschikbare financiële ondersteuning weten te vinden en het versterken van de samenwerking tussen professionals en vrijwilligersorganisaties. In diverse presentaties en workshops werkten de deelnemers deze onderwerpen verder uit. Met de resultaten willen de gemeenten en De Dienst Noardwest-Fryslân verder invulling geven aan de ontwikkeling van een effectief armoedebeleid in de regio.

Armoede in Noordwest-Friesland
In Noordwest-Friesland leven ruim 3200 inwoners  in armoede, waaronder 871 kinderen. Zij leven van  wat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de Niet-veel-maar-toereikend-norm noemt. Dit budget omvat onvermijdbare, basale zaken (voedsel, kleding, wonen), moeilijk te vermijden zaken (verzekeringen, persoonlijke verzorging) en minimale kosten van ontspanning en sociale participatie (lidmaatschap van een sport- of hobbyclub, jaarlijkse korte vakantie). Het niet-veel-maar-toereikend-budget is nog steeds bescheiden. Luxegoederen, zoals een auto, ontbreken.

Dienst Noardwest Fryslân
Organiserende partij De Dienst Noardwest Fryslân is een samenwerking van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. De Dienst ondersteunt de gemeenten en hun gebiedsteams bij de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet.

Spreker Victor Lamme, hersenonderzoeker en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, over de (irrationele) werking van het brein (Foto Jorrit Meinsma)
Dagvoorzitter Roelof Lousma met workshopleiders Michael Kaptein, Victor Lamme en Nynke Andringa (Foto Jorrit Meinsma)
Spreker Michael Kaptein, ervaringsdeskundige (Foto Jorrit Meinsma)