Compensatie Eigen Risico: u kunt nog aanvragen t/m 30 juni a.s.

Compensatie Eigen Risico: u kunt nog aanvragen t/m 30 juni a.s.

Heeft u van uw ziektekostenverzekeraar bericht ontvangen over uw eigen risico over 2020? En het bedrag ad € 385,- van uw eigen risico volledig besteed?
U kunt tot en met woensdag 30 juni a.s. een aanvraag indienen voor een vergoeding over 2020.

U leest op de pagina Compensatieregeling Eigen Risico informatie of u in aanmerking komt voor deze regeling en hoe u een aanvraag indient.

figuratief