Uitslag Cliëntervaring Onderzoek Wmo en Jeugdwet (CEO) over 2017

Uitslag Cliëntervaring Onderzoek Wmo en Jeugdwet (CEO) over 2017

Gemeenten houden elk jaar een cliëntervaringsonderzoek onder de personen die een maatwerkvoorziening ontvangen op grond van de Wmo of Jeugdwet.

De Dienst heeft ook dit jaar een cliëntervaringsonderzoek (CEO) georganiseerd voor de vier Noordwest- Friesland gemeenten binnen ons werkgebied. De selectie betrof cliënten die in 2017 een maatwerkvoorziening Wmo of Jeugdwet hadden. Daarbij is het onderzoeksbureau BMC ingeschakeld.  

De algemene resultaten

Uit het onderzoek dat dit jaar in april en mei is gehouden blijkt opnieuw dat de cliënten van de vier gemeenten over het algemeen goed weten waar zij terecht kunnen voor een hulpvraag. En tevreden zijn over de wijze waarop zij zijn geholpen door het Gebiedsteam en over de verstrekte ondersteuning door de Dienst.
Wel zien we bij de Jeugdwet wat meer verschillen per gemeente dan bij de Wmo.

Verder valt op dat cliënten ten aanzien van veel onderwerpen positiever oordelen dan de cliënten van de referentiegroep (dat zijn de gemeenten die aan hetzelfde onderzoek via BMC hebben deelgenomen).

Rapporten Wmo en Jeugdwet

Onderstaand vindt u de volledige rapporten Wmo en Jeugdwet per gemeente, als u deze wilt lezen.

Wmo rapporten
Gemeente Harlingen – rapport cliëntervaring Wmo
Gemeente Terschelling – rapport cliëntervaring Wmo
Gemeente Vlieland – rapport cliëntervaring Wmo
Gemeente Waadhoeke – rapport cliëntervaring Wmo

Jeugdwet rapporten

Gemeente Harlingen – rapport cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 
Gemeente Terschelling – rapport cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp
Gemeente Waadhoeke – rapport cliëntervaringsonderzoek Jeughulp
(Voor de gemeente Vlieland is geen rapport voor de Jeugdwet beschikbaar. Omdat de cliëntaantallen van deze gemeente hiervoor te laag zijn).

Verbeterpunten

Uit de rapporten blijkt dat een grote mate van tevredenheid is onder de cliënten die een Wmo en of Jeugdwet ondersteuning ontvangen. Dat wil niet zeggen dat er geen punten zijn die voor verbetering vatbaar zijn.

Het Algemeen Bestuur van de Dienst heeft op basis van de rapporten besloten dat vanuit de Dienst in samenwerking met de Gebiedsteams de volgende acties worden ondernomen:

  1. Snelheid van het proces van melding tot en met besluitvorming verhogen (Wmo + Jeugdwet).
  2. Klachten over aanmeldtijd collectief vervoer bespreken met vervoerder (Wmo).
  3. Bekendheid van mogelijkheid inschakeling onafhankelijke cliëntondersteuner verhogen (Wmo).