Nieuwsbrief Gebiedsteams

Wet wijziging woonplaatsbeginsel 2022

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Op 1 januari 2022 gaat de Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel in. Vanwege die wijziging dragen de Gebiedsteams en De Dienst de verantwoordelijkheid voor een aantal jeugdigen over naar andere gemeenten, en krijgen we de verantwoordelijkheid over een aantal ‘nieuwe’ jeugdigen.

Lees meer

Surplus: parttime werken zonder gedoe

Een bijstandscliënt die naast de uitkering parttime werk heeft, ontvangt zijn salaris en zijn uitkering op verschillende momenten in de maand. Dat kan spanning opleveren, omdat veel rekeningen misschien wel allemaal tegelijk betaald moeten worden. Met een Surplusrekening willen we dit aanpakken.

Lees meer

TONK-regeling beschikbaar in Noardwest Fryslân

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die door corona en/of de corona-maatregelen meer dan 30% inkomstenverlies hebben, kunnen met ingang van 15 maart 2021 een tegemoetkoming voor noodzakelijke woonlasten uit de TONK-regeling aanvragen. Het kan om inkomsten uit zowel loon als eigen bedrijf gaan. De doelgroep is dus breder dan alleen ondernemers / de TOZO-doelgroep.

Lees meer