Nieuwsbrief Gebiedsteams

Heb jij cliënten die door corona in financiële problemen geraakt zijn?

De TONK-regeling biedt een vergoeding voor mensen die door corona en de opgelegde maatregelen een inkomstenverlies van meer dan 30% hebben. Door dit forse inkomstenverlies kunnen zij de vaste privé-lasten niet betalen. Het kan hierbij om inkomsten uit een eigen bedrijf gaan of inkomsten uit salaris. De aanvraag voor deze regeling is verlengd.

Lees meer

Maatwerkvoorzieningen: inzetten wat nodig is

Soms maakt een inwoner met een Wmo Maatwerkvoorziening Dagactiviteit of Persoonlijke ontwikkeling langdurig gebruik van deze ondersteuning, zonder een ontwikkeling door te maken. De Wmo-voorziening lijkt dan een eindstation, terwijl er misschien best nog wel vervolgstappen mogelijk zijn. Gevolg: de cliënt ‘staat stil’ en doet onnodig lang een beroep op de Wmo. Waar kun je op letten?

Lees meer

Statushouders Zelf aan Zet

Harlingen en Waadhoeke doen met een aantal andere gemeenten mee in het project “Zelf aan Zet” van de organisatie NewBees. Doel van deze pilot is om statushouders te activeren en meer te laten participeren in de samenleving. De pilotwerkwijze is een voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering, die januari 2022 ingaat. De nieuwe wet legt de regie weer bij de gemeenten.

Lees meer

De grens tussen passend onderwijs en de Jeugdwet

De afbakening tussen onderwijs en jeugdhulp levert in de praktijk veel vragen op. Voor de betaalbaarheid van de Jeugdhulp is het belangrijk kritisch te zijn op wat vanuit het onderwijs en wat vanuit de Jeugdwet gefinancierd moet worden. Tegelijkertijd is een soepel samenspel tussen onderwijs en zorg van belang om zowel de psychosociale als de leerontwikkeling van jeugdigen optimaal te stimuleren. En dan is een gesprek over financiën soms knap lastig.

Lees meer