Uitbetaling vakantietoeslag

Lees Voor Van uw bijstandsuitkering reserveren we maandelijks 5% van uw uitkering, dit is uw vakantietoeslag. Deze vakantietoeslag sparen we voor u op en betalen we in juni aan u uit. Wanneer er sprake is van beslag, interne verrekening of doorbetaling van het vakantiegeld aan een derde (bijvoorbeeld een bewindvoerder of...

Lees meer

Hulp bij kwijtschelding belastingen Waadhoeke

Lees Voor Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Waadhoeke Telefonische hulp nodig bij uw aanvraag?   Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen van de gemeente Waadhoeke en waterschapsbelasting van het Noordelijk Belastingkantoor.   Kwijtschelding Als u een inkomen op bijstandsniveau en weinig vermogen heeft, dan kunt u misschien in aanmerking komen...

Lees meer

Wijziging hulpmiddelenbeleid AV Frieso

Lees Voor Wijziging hulpmiddelenbeleid AV Frieso Zorgverzekeraar De Friesland wijzigt het beleid rond hulpmiddelen per 1 januari 2021. De wijzigingen gelden ook voor de AV Frieso. Verzekerden die gebruikmaken van hulpmiddelen hebben een brief ontvangen van De Friesland en/of zijn daarover gebeld. Bent u AV-Frieso-verzekerd en heeft u hulpmiddelen in...

Lees meer

AV Frieso 2021: zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

Lees Voor AV Frieso: zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen Uw gemeente betaalt mee aan uw maandelijkse premie De AV Frieso is een collectieve basisverzekering met een aanvullende zorgverzekering van uw gemeente en De Friesland. Zij bieden deze aan voor inwoners met een laag inkomen. De AV Frieso: ook...

Lees meer