Geen categorie

Hulp bij uw aanvraag voor kwijtschelding?

Lees Voor Heeft u een laag inkomen en een laag eigen vermogen (bijstandsniveau)? U kunt dan misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van belastingen van uw gemeente en van het Noordelijk Belastingkantoor. Kwijtschelding vraagt u aan via het Noordelijk Belastingkantoor. In de week van 25 februari 2019 ontvangen inwoners van...

Lees meer

Uitslag Cliëntervaring Onderzoek Wmo en Jeugdwet (CEO)

Lees Voor Gemeenten houden elk jaar een cliëntervaringsonderzoek onder de personen die een maatwerkvoorziening ontvangen op grond van de Wmo of Jeugdwet. De Dienst heeft ook dit jaar een cliëntervaringsonderzoek (CEO) georganiseerd voor de vier Noordwest- Friesland gemeenten binnen ons werkgebied. De selectie betrof cliënten die in 2017 een maatwerkvoorziening...

Lees meer

Bijstandsuitkering en uitbetaling vakantietoeslag

Lees Voor Van uw bijstandsuitkering reserveren we maandelijks 5% van uw uitkering, dit is uw vakantietoeslag. Uw vakantietoeslag sparen we voor u op en betalen we jaarlijks in een keer uit. Vanaf de tweede helft van juni betalen we uw vakantietoeslag uit. Uiterlijk 30 juni is uw vakantietoeslag op uw...

Lees meer

Word lid van de Adviesraad Sociaal Domein NWF

Lees Voor Heeft u door eigen ervaring of (vrijwilligers)werk affiniteit met inwoners met een hulpvraag in het sociaal domein? En bent u in staat om uw ervaring te vertalen naar heldere adviezen over te ontwikkelen sociaal beleid in uw gemeente?  Dan is lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest-Fryslân iets...

Lees meer

Strengere controles op Pgb-zorgovereenkomsten en declaraties door SVB

Lees Voor Op dit moment gaat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) soepel om met de eisen rond zorgovereenkomsten tussen Pgb-houders en zorgverleners. Vanaf 1 augustus 2016 gaat de SVB zorgovereenkomsten  strenger controleren. Als de SVB constateert dat uw zorgovereenkomst niet correct of volledig is, neemt de SVB eenmalig telefonisch contact met u op....

Lees meer

Wet Taaleis

Lees Voor Per 1 januari 2016 is de wet Taaleis ingevoerd. De wet Taaleis stelt dat uitkeringsgerechtigden een bepaald taalniveau moeten beheersen. De Taaleis geldt sinds 1 januari 2016 voor alle nieuwe aanvragers van een bijstandsuitkering. Vanaf 1 juli 2016 geldt de wet Taaleis ook voor inwoners die voor 1...

Lees meer

Disclaimer e-mail

Lees Voor Aansprakelijkheid De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gaat geen verplichtingen aan via de e-mail van of naar derden. Besluiten Formele besluiten worden door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân per post verzonden. Wilt u een aanvraag of een formeel verzoek in behandeling laten nemen, dan...