Geen categorie

Bepalen woonplaatsbeginsel Jeugd per 2022

Op 1 januari 2022 gaat de Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel in. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Met de wijziging wordt de gemeente waar de jeugdige volgens de Basisregistratie Personen (BRP) woont verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Nu is dat nog de gemeente waar de gezagsdrager (ouder/voogd) woont, wat het soms lastig maakt om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is. Want het is voor gemeenten en De Dienst niet altijd bekend wie gezagsdrager is en hoe voogdij geregeld is.

Lees meer

Hulp vóórdat de schulden oplopen

Iedereen kan wel eens een rekening niet betalen. Het wordt een probleem wanneer inwoners vaker hun rekeningen niet kunnen betalen. Dankzij een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen instanties zoals zorgverzekeraars de gemeente inlichten wanneer inwoners een betalingsachterstand hebben. Om er voor te zorgen dat die betalingsachterstanden geen problematische schulden worden, gaan Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke actief in gesprek met inwoners met betalingsachterstanden.

Lees meer

AV Frieso 2021: zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

Lees Voor AV Frieso: zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen Uw gemeente betaalt mee aan uw maandelijkse premie De AV Frieso is een collectieve basisverzekering met een aanvullende zorgverzekering van uw gemeente en De Friesland. Zij bieden deze aan voor inwoners met een laag inkomen. De AV Frieso: ook...

Lees meer

Word lid van de Adviesraad Sociaal Domein NWF

Lees Voor Heeft u door eigen ervaring of (vrijwilligers)werk affiniteit met inwoners met een hulpvraag in het sociaal domein? En bent u in staat om uw ervaring te vertalen naar heldere adviezen over te ontwikkelen sociaal beleid in uw gemeente?  Dan is lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest-Fryslân iets...

Lees meer

Wet Taaleis

Lees Voor Per 1 januari 2016 is de wet Taaleis ingevoerd. De wet Taaleis stelt dat uitkeringsgerechtigden een bepaald taalniveau moeten beheersen. De Taaleis geldt sinds 1 januari 2016 voor alle nieuwe aanvragers van een bijstandsuitkering. Vanaf 1 juli 2016 geldt de wet Taaleis ook voor inwoners die voor 1...

Lees meer