Bestuursupdate

Subsidie voor verbetering proces loonkostensubsidie

De Dienst heeft onlangs een subsidie ontvangen voor de implementatie van het preferent werkproces loonkostensubsidie (LKS) van Divosa. Dit proces moet het voor werkgevers makkelijker maken om mensen met een beperking en een bijstandsuitkering in dienst te nemen. Dit werkproces sluit goed aan bij de LKS-werkwijze die we zelf in 2019 ontwikkelden. Met de subsidie zetten we de puntjes op de i.

Lees meer

Minder TONK-aanvragen dan verwacht

Het aantal aanvragen voor de TONK-regeling blijft fors achter bij het verwachte aantal. Dat is een landelijke trend, die we ook in Noardwest-Fryslân herkennen. De Leeuwarder Courant stelde de gemeenten hier vorige week een aantal vragen over, die wij namens Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke beantwoord hebben. Een samenvatting.

Lees meer

Wet wijziging woonplaatsbeginsel 2022

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Op 1 januari 2022 gaat de Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel in. Vanwege die wijziging dragen de Gebiedsteams en De Dienst de verantwoordelijkheid voor een aantal jeugdigen over naar andere gemeenten, en krijgen we de verantwoordelijkheid over een aantal ‘nieuwe’ jeugdigen.

Lees meer

Inwoners activeren met goede beschikkingen

Een beschikking is een brief met een overheidsbesluit. Een goede beschikking vertelt de inwoner wat hij van de overheid kan verwachten, en wat de overheid van hem verwacht. Een goede beschikking zet aan tot actie: duidelijkheid over te nemen stappen maakt het makkelijker om die stappen daadwerkelijk te zetten. Richting werk bijvoorbeeld.

Lees meer

Herziening beleid TONK-regeling

Medio maart kwam de TONK-regeling beschikbaar in Noordwest Friesland. Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor inwoners die door de corona-crisis een inkomstenterugval van minstens 30% hebben en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Al kort na de introductie zagen we bij De Dienst, net als veel andere gemeenten in Nederland, dat het aantal aanvragen en toekenningen fors achterbleef ten opzichte van de verwachtingen. Daarom ligt er nu een voorstel tot beleidswijziging bij de vier colleges in Noardwest Fryslân.

Lees meer

Tussen theorie en praktijk: de niet-met-terugwerkende-kracht-regel

Tussen theorie en praktijk Hoe lever je maatwerk binnen de strenge Participatiewet? Door alle aandacht rond kwesties als de toeslagenaffaire en ‘boodschappengate’ is er de laatste tijd veel te doen over het spanningsveld tussen de theorie van de wet en de praktijk van de klant. Kun je maatwerk leveren als de wet voorschrijft wat wel moet en niet mag? Aan de hand van actuele casussen laten we graag zien hoe maatwerker er in de praktijk van ons team Inkomen uitziet. Deze keer: de niet-met-terugwerkende-kracht-regel.

Lees meer

In de media: fouten bij berekening beslagvrije voet

Onlangs verscheen in de media dit nieuwsitem met de kop ‘Ruim 10.000 ontvangers bijstand de dupe van fout bij gemeenten’. Er zou bij bijstandsontvangers met schulden beslag zijn gelegd op meer geld dan wettelijk mag. Het probleem kwam aan het licht nadat onder andere deurwaarders en gemeenten sinds maart van dit jaar een nieuwe rekentool gebruiken. Wat betekent dit voor bijstandscliënten in Noardwest-Fryslân?

Lees meer