Boodschappengate

‘Behandel mensen zoals jezelf behandeld wil worden’

Boodschappengate

“Boodschappengate” heeft de laatste weken landelijk en in de politiek voor veel verontwaardiging gezorgd. En zoals helaas vaker het geval is, worden niet alle feiten en omstandigheden vermeld in de media. Maar gemeentelijke bestuurders vragen zich nu allemaal wel af of het er in hun gemeente ook zo aan toe gaat. Terechte vraag natuurlijk. Lia Siderius, Medewerkster Terugvordering, Verhaal en Boete, beantwoordt hem voor u.

Verplaatsen in de klant

‘Samen met mijn collega stel ik de terugvorderingen en boetes op voor uw gemeente, en ik kan u geruststellen: wij werken niet zo. Hoewel er in de Participatiewet weinig ruimte is om een eigen invulling te geven aan de uitvoering, passen wij in vrijwel alle gevallen de omgekeerde toets toe. Dit betekent onder andere dat wij ons verplaatsen in de klant, maar daarbij uiteraard wel de regels van de Participatiewet in acht nemen.’

Adequaat handelen

‘Situaties zoals de boodschappengate kunnen voorkomen worden door vooraf goede voorlichting te geven: wat mag wel en wat mag niet? Adequaat handelen door de Dienst is ook van belang. Mocht er iets niet goed gaan dan moeten wij ook snel handelen zodat er niet ten onrechte teveel uitkering verstrekt wordt en de vordering dus niet oploopt.’

Bezwaren

Wat nu als er wel ten onrechte uitkering verstrekt is? ‘Dan doen we gedegen onderzoek, we baseren de terugvordering niet op enkele ‘feitjes’. Dit blijkt ook wel uit de  cijfers van de bezwarencommissie: de afgelopen 3 jaren zijn er weinig bezwaarschriften geweest, en van die weinige bezwaren zijn de meeste ongegrond verklaard.’

Fraude is een rotwoord

‘Heeft een klant niet of niet tijdig de juiste inlichtingen verstrekt? Dan kijken wij niet alleen naar wat de klant eventueel heeft nagelaten, minstens zo belangrijk is wat de rol van de Dienst is geweest, of wat die had moeten zijn. Hadden wij zelf ook op de hoogte kunnen zijn? Dan zullen wij niet spreken van ‘fraude’. Dat vinden we sowieso een rotwoord wat we niet snel zullen gebruiken. Ieder mens vergeet wel eens iets, ook wij. En daarom hanteren we niet alleen de wettelijke regels van de Participatiewet maar nog een andere, hele belangrijke: Behandel mensen zoals jezelf behandeld wil worden.

Lia Siderius, Medewerkster Terugvordering, Verhaal en Boete

Lia Siderius is medewerkster Terugvordering, Verhaal en Boete

Meer weten?
Heeft u vragen over onze werkwijze bij terugvordering? Neem dan contact op met Sije Dijkstra, teamleider Terugvordering, Verhaal en Boete, via sb.dijkstra@sozawe-nw-fryslan.nl of 06 2340 7863.