Bijstandsuitkering en uitbetaling vakantietoeslag

Bijstandsuitkering en uitbetaling vakantietoeslag

Van uw bijstandsuitkering reserveren we maandelijks 5% van uw uitkering, dit is uw vakantietoeslag. Uw vakantietoeslag sparen we voor u op en betalen we jaarlijks in een keer uit. Vanaf de tweede helft van juni betalen we uw vakantietoeslag uit. Uiterlijk 30 juni is uw vakantietoeslag op uw rekening gestort.

Stopt uw uitkering? Dan ontvangt u de vakantietoeslag zo spoedig mogelijk nadat uw uitkering is stopgezet.

Beslag op uw uitkering?

Ligt er beslag op uw uitkering? Dan zijn wij wettelijk verplicht een deel of het gehele bedrag van uw vakantietoeslag over te maken aan de beslaglegger. We berekenen dit bedrag aan de hand van de door de beslaglegger vastgestelde beslagvrije voet. Voor vragen over de beslagvrije voet verwijzen wij u naar de beslaglegger.