Bewindvoering- Informatie voor bewindvoerders

Bewindvoering- Informatie voor bewindvoerders

Bent u bewindvoerder en heeft u dit jaar of vorig jaar een aanvraag bijzondere bijstand ingediend voor vergoeding van bewindvoeringskosten voor één of meerdere van uw cliënten? Voor een soepele afhandeling van uw aanvraag voor bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten in 2019 willen wij u wijzen op een aantal aandachtspunten.

Niet voor 1 januari 2020 uw aanvraag indienen  

  • Wilt u bijzondere bijstand aanvragen voor bewindvoeringskosten in 2020?
    Dien deze aanvraag dan in na 1 januari 2020. We kunnen de aanvraag bijzondere bijstand pas behandelen zodra de kosten zich voordoen.

Volledige aanvragen

  • Onvolledige aanvragen kunnen wij niet direct in behandeling nemen.
    Wilt u daarom het aanvraagformulier bijzondere bijstand volledig invullen en alle gevraagde én recente bewijsstukken meesturen? Dit bespoedigt de beoordeling van uw aanvraag.

Maximaal 3 maanden terugwerkende kracht

  • In onze beleidsregels is opgenomen dat wij uw aanvraag met maximaal 3 maanden terugwerkende kracht kunnen toekennen.
    Dit houdt in dat u uw aanvragen tijdig indient vóór 1 april 2020.

Heeft u vragen?
U kunt team Inkomen bereiken via de mail: teaminkomen@sozawe-nw-fryslan.nl of via 0517 380 200 (op werkdagen tussen 09.00 -12.00 uur).