Bestuur Dienst: nieuwe fase in innovatie dienstverlening

Bestuur Dienst: nieuwe fase in innovatie dienstverlening

Bestuur Dienst: nieuwe fase in innovatie dienstverlening Het Algemeen Bestuur van de Dienst heeft onlangs besloten dat de Waadhoeke-fusie per 2018 en de fusie van Leeuwarderadeel met gemeente Leeuwarden geen invloed zullen hebben op de Dienst. De Dienst zal vanaf fusiedatum 1 januari 2018 ook voor de nieuwe Waadhoekegemeente een deel van de taken in het sociaal domein uit blijven voeren.

Nu de discussie over de toekomst van het Sociaal Domein van de nieuwe gemeente Waadhoeke is gevoerd, begint voor het bestuur een nieuwe fase. De gemeenten en Dienst gaan de dienstverlening in het sociaal domein innoveren en onderzoeken nu mogelijke verbeteringen in aansturing, beleid en uitvoering van de Dienst.

Bestuursvoorzitter Thiadrik Twerda, wethouder in gemeente Franekeradeel, vindt dit een goed moment om zijn voorzitterschap over te dragen. Op 7 april heeft het bestuur van de Dienst mevrouw Jeltje Hoekstra-Sikkema, wethouder van gemeente Terschelling, tot nieuwe bestuursvoorzitter benoemd. Dhr. Twerda blijft lid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.