Bepalen woonplaatsbeginsel Jeugd per 2022

Bepalen woonplaatsbeginsel Jeugd per 2022

Verantwoordelijkheid in de Jeugdwet

Bepalen woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet per 2022

Op 1 januari 2022 gaat de Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel in. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Met de wijziging wordt de gemeente waar de jeugdige volgens de Basisregistratie Personen (BRP) woont, verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Nu is dat nog de gemeente waar de gezagsdrager (ouder/voogd) woont, wat het soms lastig maakt om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is. Want het is voor gemeenten en De Dienst niet altijd bekend wie gezagsdrager is en hoe voogdij geregeld is.

Het nieuwe woonplaatsbeginsel maakt de uitvoering dus makkelijker: je gaat altijd uit van de BRP van de jeugdige zelf. Daarbij maakt het wel uit of de jeugdige structureel verblijf ontvangt:

  • Ontvangt de jeugdige jeugdhulp zonder structureel verblijf, of alleen incidenteel verblijf? Dan wordt er alleen gekeken naar de BRP-inschrijving van de jeugdige: dat bepaalt de verantwoordelijke gemeente.
  • Ontvangt de jeugdige structureel verblijf vanuit de jeugdwet, bijvoorbeeld verblijf in een pleeggezin of ieder weekend verblijf bij een zorgboerderij? Dan ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jeugdige volgens de BRP onmiddellijk voorafgaande aan het verblijf zijn woonadres had (in veel gevallen bij ouders). Dat kan best dezelfde gemeente zijn, maar dus ook een andere gemeente.

Overdracht van de ene gemeente naar de andere

Op 1 januari 2022 verschuift de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp dus van de gemeente waar de gezagsdrager woont naar de gemeente waar de jeugdige nu woont, of gewoond heeft voor het verblijf. Het gaat om de verantwoordelijkheid voor zowel de financiering als de indicatiestelling van de jeugdhulp.

Vanuit de Dienst zijn de volgende stappen gezet:

-Er is uitgezocht welke jeugdigen met een lopende indicatie vanaf 1 januari 2022 onder een andere gemeente gaan vallen
– De adviseurs hebben contact gezocht, via mail of telefonisch, om de betrokken gebiedsteammedewerker te informeren over de jeugdigen die op 1 januari 2022 onder een andere gemeente vallen.

Heb je geen contact gehad met een adviseur hierover? Dan vallen jouw casussen niet onder een andere gemeente per 1 januari 2022. Het kan zijn dat door een verhuizing van een jeugdige of een wijziging van indicatie dit jaar, het woonplaatsbeginsel alsnog wijzigt. Mocht hier sprake van zijn, dan wordt je hier tijdig over geïnformeerd.

Communicatie zorgaanbieders

Binnenkort gaat er via de SDF nieuwsbrief een algemeen bericht uit naar de zorgaanbieders, met informatie over het nieuwe woonplaatbeginsel. Pas later worden zij geïnformeerd over de jeugdigen die het betreft.

Het vervolg

Wij hebben momenteel nog geen beeld van de jeugdigen die vanuit een andere gemeente naar onze gemeente overkomen. Verwachting is dat wij half september de eerste informatie hierover ontvangen. Dit betreft in eerste instantie puur een administratieve overdracht. Een (zorg)inhoudelijke overdracht zal pas later in het jaar plaatsvinden.

Het moment van overdracht en informeren van jeugdigen is nog niet bekend, wij volgen hierin de landelijke richtlijnen. Binnenkort zal hier meer informatie over komen. Ter voorbereiding kunnen wel de dossiers al op orde gemaakt worden, zodat later in het jaar de overdracht soepel kan verlopen.

Vragen?

Ilse Ytsma is als adviseur vanuit de Dienst aangesloten bij de projectgroep woonplaatsbeginsel. Mochten er vragen zijn, dan kunnen deze aan haar gesteld worden:
T 0517- 380 200 | E i.ytsma@sozawe-nw-fryslan.nl