Beeldbellen in de Jeugdzorg

Beeldbellen in de Jeugdzorg

Veel kinderen die zorg nodig hebben zijn nu verplicht thuis, hebben te maken met grote onzekerheid en hebben de hulp die ze kregen nu meer dan ooit hard nodig. Alle gebiedsteams en door SDF gecontracteerde Jeugdhulp-partijen kunnen nu hulp bieden via beeldbellen en chat. Via www.friesejeugdzorgonline.nl kunnen medewerkers en ouders inloggen om op die manier in contact te komen. Deze functies voldoen volledig aan de veiligheidsnormen rond privacy en gegevensbeveiliging.