AV Frieso

AV Frieso

Een aanvullende zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten

Heeft u een laag inkomen en ieder jaar hoge zorgkosten? Dan is de aanvullende zorgverzekering Frieso (AV Frieso) van De Friesland misschien voordelig voor u. Deze verzekering biedt een brede dekking en u krijgt korting op de premie. De gemeente betaalt namelijk een deel van de premie voor u.

Voorwaarden
U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering AV Frieso als:

    • u tenminste 18 jaar oud bent
    • u in de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke woont
    • u een inkomen heeft dat lager of gelijk is aan 130 % van de bijstandsnorm geldend voor uw woonsituatie. Hieronder kunt u opzoeken hoe veel dat voor u is.
    • u een basisverzekering heeft afgesloten bij De Friesland.

Komt u met uw inkomen in aanmerking voor de AV Frieso?
Om in aanmerking te komen voor de AV Frieso mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130% van de voor uw situatie geldende bijstandsnorm. Hoe hoog dat bedrag is hangt van uw leeftijd en gezinssituatie. Hieronder kunt u opzoeken welk bedrag voor u geldt.

 

Gezinssituatie Leeftijd 130% van de
bijstandsnorm is
in uw situatie:
Gehuwd/samenwonend met kinderen Beide partners zijn 18, 19 of 20 jaar € 1093,01
Gehuwd/samenwonend met kinderen Eén van beide partners is jonger dan 21, € 1.748,49
Gehuwd/samenwonend zonder kinderen Beide partners zijn 18, 19 of 20 jaar € 692,35
Gehuwd/samenwonend zonder kinderen Eén van beide partners is jonger dan 21 € 1.347,83
Gehuwd/samenwonend met of zonder kinderen Beide partners zijn 21 jaar of ouder, tot de pensioenleeftijd € 2003,30
Gehuwd/samenwonend met of zonder kinderen Een of beide partners zijn ouder dan de pensioenleeftijd € 2.115,20

 

Gezinssituatie Leeftijd 130% van de bijstandsnorm is in uw situatie:
Alleenstaande, met of zonder kinderen 18, 19 of 20 jaar € 346,18
Alleenstaande, met of zonder kinderen 21 jaar of ouder, tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1.402,31
Alleenstaande, met of zonder kinderen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.559,97

 

Gezinssituatie Leeftijd 130% van de
bijstandsnorm
is in uw situatie:
Verblijf in een instelling 18 jaar of ouder € 444,02

Deelt u uw woning met één of meer volwassenen (behalve uw partner, studenten met studiefinanciering en huurders)? Dan gelden voor u onderstaande bedragen. Meer hierover leest u op de pagina Bijstandsbedragen.

Aantal volwassenen in uw huishouden 130% van de bijstandsnorm is voor u:
Twee persoonshuishouden € 1001,65
Drie persoonshuishouden € 868,10
Vier persoonshuishouden € 801,32
Vijf persoonshuishouden € 761,25

Een goede zorgverzekering: hoe belangrijk is dat?
Met de AV Frieso bent u goed verzekerd. Zo verkleint u het risico dat u ineens voor onverwachte hoge zorgkosten komt te staan. De bijzondere bijstand vergoedt deze hoge kosten meestal niet, daarom is een aanvullende zorgverzekering belangrijk. Op de website van De Friesland kunt u zien waar u voor verzekerd bent als u de AV Frieso afsluit.

Premie
In 2022 is de premie voor de basisverzekering plus de AV Frieso €181,15 per maand. Uw gemeente betaalt van dit bedrag per maand €27,38 voor u. U betaalt dan zelf €153,77 per maand voor de AV Frieso. Voor alle zorgverzekeringen geldt dat uw kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd zijn.

Voor een aantal inwoners van Harlingen vergoedt de gemeente €24,75 van de premie. U betaalt zelf €156,40 per maand. Als dit voor u geldt informeren we u hierover wanneer u zich aanmeldt voor de AV Frieso.

Aanmelden voor de AV Frieso
Als u al een basisverzekering heeft bij De Friesland dan kunt u zich het hele jaar door aanmelden voor de AV Frieso. Heeft u nog geen basisverzekering bij de Friesland? Meldt u zich dan aan vóór 1 januari 2022.
Aanmelden voor de AV Frieso kan op de volgende manieren:

In de toelichting op het aanmeldformulier staat hoe u de aanmelding kunt invullen en opsturen.

Heeft u vragen?

  • Vragen over de vergoedingen van AV Frieso? Dan kunt u bellen met De Friesland: 058-291 3131
  • Vragen over het aanmelden voor de AV Frieso? Dan kun u contact opnemen met De Dienst via 0517-380 200 of een van onze andere contactmogelijkheden.

De Dienst Noardwest Fryslân voert de administratie van de AV Frieso uit voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke.