AV Frieso premiebedrag 2019

AV Frieso premiebedrag 2019

U heeft bericht van de Friesland ontvangen over het premiebedrag voor de AV Frieso dat u moet betalen per maand. Bent u AV Frieso verzekerd dan is dit niet het juiste premiebedrag, want de korting/ bijdrage van uw gemeente is niet in dit bedrag verwerkt.

Uw premiebedrag per maand en het eigen risico voor 2019 zijn inmiddels bekend. U ontvangt zo spoedig mogelijk een brief van de Dienst Noardwest Fryslân met het juiste premiebedrag erin vermeld.

Uw premie en eigen risico in 2019

Uw maandpremie in 2019 is € 141,52. Dat is de premie na aftrek van een korting op de basisverzekering door de Friesland en korting op de aanvullende verzekering plus een extra bijdrage van uw gemeente en de Dienst. Uw totale korting is € 18,18.

De premieopbouw is dan als volgt:

Standaardpremie basisverzekering € 125,45
Standaardpremie aanvullende verzekering €   34,25 +
€ 159,70
Uw korting van De Friesland €    7,53 –
Uw korting van uw gemeente en de Dienst: €  10,65
Uw extra korting €  18,18
Uw premie met aftrek van de extra korting € 141,52

De hoogte van het eigen risico blijft in 2019 € 385,00.