AV Frieso premiebedrag 2019

AV Frieso premiebedrag 2019

De AV Frieso is een aanvullende zorgverzekering van Zorgverzekeraar de Friesland. En een uitgebreid vergoedingenpakket tegen een lagere premie voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten.

Uw premie en eigen risico in 2019

Uw maandpremie in 2019 is € 141,52. Dat is de premie na aftrek van een korting op de basisverzekering van de Friesland én een korting op de aanvullende verzekering van uw gemeente en de Dienst. Uw totale korting is € 18,18. De premieopbouw is dan als volgt:

Standaardpremie basisverzekering

Standaardpremie aanvullende verzekering

€ 125,45

€ 134,25 +

€ 159,70
Uw korting van De Friesland €   7,53 –
Uw korting van uw gemeente en de Dienst: €  10,65
Totaal extra korting € 18,18
Uw premie met aftrek van de extra korting € 141,52

De hoogte van het eigen risico blijft in 2018 € 385,00.

Voorwaarden voor een AV Frieso Compleet

Aan de AV Frieso Compleet zijn een aantal voorwaarden verbonden zoals:

  • u bent 18 jaar oud,
  • u woont in één van de vier NW-Friesland gemeenten,
  • u heeft een inkomen tot 130 % van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm,
  • u heeft een basisverzekering afgesloten bij Zorgverzekeraar De Friesland.

Meer informatie leest u op de pagina over de aanvullende verzekering AV Frieso.

Wilt u overstappen naar de Friesland en gebruik maken van de AV Frieso Compleet? Meldt u aan vóór 1 januari 2018 via www.gezondverzekerd.nl
Bent u al via de Friesland verzekerd, dan kunt u op ieder moment de AV Frieso Compleet afsluiten.
Bekijk de voorwaarden en stap over via De Friesland.nl