AV Frieso 2021- Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

AV Frieso 2021- Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

AV Frieso 2021

Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

Uw gemeente en zorgverzekeraar De Friesland bieden voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan: de AV Frieso. Deze aanvullende verzekering is mogelijk voordelig voor u. Vergelijk goed welk zorgkosten worden vergoed voordat u overstapt.

De AV Frieso: ook voor u?

U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering AV Frieso als:

  • u tenminste 18 jaar oud bent
  • u in de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke woont
  • u een inkomen heeft dat lager of gelijk is aan 130 % van de bijstandsnorm geldend voor uw woonsituatie
  • u een basisverzekering heeft afgesloten bij De Friesland.

U kunt de folder AV Frieso 2021 downloaden en printen

Twee pakketten: Compleet en Compact.

Ieder jaar bekijken uw gemeente en De Friesland welke pakketten AV Frieso aangeboden kunnen worden. Voor 2021 is besloten om twee pakketten aan te bieden: de AV Frieso-Compleet en AV Frieso-Compact.

 • De AV Frieso Compleet biedt een breed pakket voor inwoners met een laag inkomen met voor 2021 (verwachte) hoge zorgkosten.
 • De AV Frieso-Compact biedt een minder breed pakket met vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen met voor 2021 (verwachte) lage zorgkosten.

Voor beide aanvullende verzekeringen geldt dat uw kinderen tot 18 jaar gratis zijn meeverzekerd.

Wat zijn de verschillen tussen de pakketten AV Frieso-Compleet en -Compact?
In het Vergoedingenoverzicht AV Frieso Compleet en Compact 2021 leest u per pakket de complete lijst met vergoedingen. 

De premie voor AV Frieso Compleet en Compact

In 2021 betaalt u maandelijks voor AV Frieso Compleet € 151,58 en voor Compact € 139,58.
Uw gemeente betaalt per maand € 24,75 (Compleet) en € 12,75 (Compact) mee aan de maandelijks premie.

Compleet Compact
Premie basisverzekering 128,45 128,45
Premie aanvullende verzekering   50,45 +   26,45 +
178,90 154,90
De korting van De Friesland     2,57 –     2,57 –
De bijdrage van uw gemeente   24,75    12,75
Uw premie 151,58 139,58

Wettelijk eigen risico 2021

De hoogte van het eigen risico voor 2021 blijft € 385,00.

Een goede zorgverzekering: hoe belangrijk is dat?

De overheid adviseert dat u zich goed verzekert tegen zorgkosten. Dit betekent dat u een basisverzekering en een aanvullende verzekering afsluit. Met de aanvullende verzekeringen AV Frieso Compleet en AV Frieso Compact bent u goed verzekerd. De AV Frieso is een voorliggende voorziening voor de bijzondere bijstand. Dit houdt in dat als bepaalde kosten vanuit de AV Frieso worden vergoed, u daarvoor geen bijzondere bijstand aan kunt vragen.

Kiest u voor 2021 voor de AV Frieso Compleet of Compact bij De Friesland?

Wilt u zich aanmelden voor de AV Frieso Compleet of Compact. Dat kan op de volgende manieren:

 • Online op gezondverzekerd.nl  (met behulp van uw BSN)
 • Met het aanmeldformulier AV Frieso dat u kunt downloaden en printen
 • Met een papieren aanmeldformulier AV Frieso dat u kunt opvragen bij de Dienst via contact@sozawe-nw-fryslan.nl of  0517-380 200.
 • Heeft u al een basisverzekering bij De Friesland afgesloten? U kunt gedurende het gehele jaar overstappen naar de AV Frieso Compleet of Compact.
 • Heeft u geen basisverzekering afgesloten bij De Friesland en u kiest voor AV Frieso Compleet of Compact: meldt u zich vóór 1 januari 2021 aan via gezondverzekerd.nl of bij De Friesland.

AV Frieso Compleet of Compact beëindigen?

Als u uw AV Frieso Compleet of Compact verzekering wilt beëindigen neemt u contact op met de Dienst:

 • via de e-mail: administratie-avfrieso@sozawe-nw-fryslan.nl of
 • stuur een brief naar: De Dienst Noardwest Fryslân, t.a.v. AV Frieso, Postbus 4, 8800 AA Franeker.
  Vermeld in uw e-mail of brief uw naam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum.

Wijziging hulpmiddelenbeleid AV Frieso  (21-12-2020)

Zorgverzekeraar De Friesland wijzigt het beleid rond hulpmiddelen per 1 januari 2021. De wijzigingen gelden ook voor de AV Frieso. Verzekerden die gebruikmaken van hulpmiddelen hebben een brief ontvangen van De Friesland en/of zijn daarover gebeld. Bent u AV-Frieso-verzekerd en heeft u hulpmiddelen in 2021 nodig? Hoe u een hulpmiddel kunt bestellen leest u in de bijlage: ‘Hoe kan ik een hulpmiddel bestellen?’ of op www.defriesland.nl/vergoedingen/hulpmiddelen-bestellen.

Heeft u vragen? 

 • Vragen over de inhoud van de vergoedingenpakketten kunt u stellen aan De Friesland via 058 – 291 3131
 • Vragen over het hulpmiddelenbeleid kunt u stellen aan De Friesland via 058 – 291 3131
 • Vragen over de aanmelding en verrekening premie kunt u stellen aan de Dienst, via: administratie-avfrieso@sozawe-nw-fryslan.nl of 0517 380 200.

De Dienst Noardwest Fryslân voert de administratie van de AV Frieso uit voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke.