AV Frieso 2020

AV Frieso 2020

AV Frieso 2020

Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

De AV Frieso is een collectieve basisverzekering met een aanvullende zorgverzekering van uw gemeente en De Friesland. Zij bieden deze aan voor inwoners met een laag inkomen.

De AV Frieso: ook voor u?

U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering AV Frieso als:

  • u tenminste 18 jaar oud bent
  • u in de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke woont
  • uw inkomen lager is dan 130 % van de bijstandsnorm
  • u een basisverzekering heeft afgesloten bij De Friesland.

Twee pakketten: Compleet en Compact.

Uw gemeente en De Friesland bieden u in 2020 twee pakketten aan: de AV Frieso-Compleet en AV Frieso-Compact.

Wat biedt de AV Frieso-Compleet?
De AV Frieso- Compleet biedt een breed pakket voor inwoners met een laag inkomen met voor 2020 (verwachte) hoge zorgkosten.

Wat biedt de AV Frieso-Compact?
De AV Frieso-Compact biedt een minder breed pakket met vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen met voor 2020 (verwachte) lage zorgkosten.

Voor beide aanvullende verzekeringen geldt dat uw kinderen tot 18 jaar gratis zijn meeverzekerd. En uw gemeente betaalt per maand € 8,25 mee aan de maandelijks premie.

Wat zijn de verschillen tussen de pakketten AV Frieso-Compleet en -Compact?
In het Vergoedingenoverzicht AV Frieso Compact en Compleet 2020 leest u per pakket de complete lijst met vergoedingen.

Compleet Compact
Premie basisverzekering 125,45 125,45
Premie aanvullende verzekering   36.,50 +   23,50 +
161,95 148,95
De korting van De Friesland     5,06 –     4,15 –
De bijdrage van uw gemeente     8,25     8,25
Uw premie 148,64 136,55

De hoogte van het eigen risico voor 2020 blijft € 385,00.

Hoe kunt u kiezen tussen AV Frieso Compleet of Compact?

Kiest u voor 2020 (weer) voor een collectieve verzekering bij de Friesland?

 • U bent nu AV Frieso verzekerd en u kiest voor Compact: ga naar gezondverzekerd.nl
 • U bent verzekerd bij De Friesland en u kiest voor AV Frieso Compleet of Compact: ga naar gezondverzekerd.nl
 • U heeft geen basisverzekering bij De Friesland en u kiest voor AV Frieso Compleet of Compact: meld dit vóór het einde van het jaar via gezondverzekerd.nl of bij De Friesland.

Uw AV Frieso beëindigen?

U bent nu AV Frieso verzekerd en u wilt uw zorgverzekering beëindigen?
Dat kan door:

 1.  in te loggen via gezondverzekerd.nl
  of
 2.  Aan de Dienst door te geven:
  per e-mail: administratie-avfrieso@sozawe-nw-fryslan.nl of
  – een brief sturen naar de Dienst Noardwest Fryslân, t.a.v. AV Frieso, Postbus 4, 8800 AA Franeker.
  Vermeld in uw e-mail of brief uw naam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum.

Geeft u de voorkeur aan een papieren formulier?
U kunt het AV Frieso- Aanmeldformulier Compleet en Compact 2020 downloaden of contact opnemen met de Dienst contact@sozawe-nw-fryslan.nl of 0517 -380 200.

Heeft u vragen?
Neem over de inhoud van de vergoedingenpakketten contact op met De Friesland: 058- 291 3131 (gratis).
In verband met corona staat de
regiobus van De Friesland niet meer op de bekende staanplaatsen. 

Neem over de aanmelding voor de AV Frieso en de verrekening van de premie contact op met de Dienst, via: administratie-avfrieso@sozawe-nw-fryslan.nl of 0517- 380 200.

De Dienst Noardwest Fryslân voert voor uw gemeente de administratie van de AV Frieso uit.