Nina Janssen

Author Archives: Nina Janssen

Van horeca naar zorg

Onlangs stond een mooi artikel in de Leeuwarder Courant over Edwin Lodewijk, die na een half leven in de horeca en een diep dal een nieuwe start maakt met een opleiding Maatschappelijke Zorg. Vanuit de Dienst staan we hem bij met ondersteuning en raad van zijn casemanager.

Lees meer

Campagne vergroten bereik minimaregelingen

In de laatste week van februari ontvangen alle inwoners van Noardwest-Fryslân een folder met een overzicht van regionale en landelijke minimaregelingen. Doel van de folder is om het gebruik van de minimaregelingen te vergroten en mensen met een minimuminkomen te bereiken die we op een andere manier niet in beeld hebben. De doelgroep voor deze regelingen is immers veel groter dan de cliënten in de bijstand.

Lees meer

Groei bijstand door corona

Sinds het begin van de coronacrisis belanden steeds meer mensen in de bijstand. Ook in Noordwest-Friesland zagen we in 2020 een duidelijke stijging in de aanvragen levensonderhoud. Ook in 2021 verwachten wij nog een stijging, want ook als corona ‘verdwijnt’ leidt dit nog niet direct tot herstel van de economie.

Lees meer

maatwerk in pwet theorie en praktijk

Door alle aandacht rond kwesties als de toeslagenaffaire en ‘boodschappengate’ is er de laatste tijd veel te doen over het spanningsveld tussen de theorie van de wet en de praktijk van de klant. Kun je maatwerk leveren als de wet voorschrijft wat wel moet en niet mag? Een actuele casus uit de praktijk van ons team Inkomen.

Lees meer