Nina Janssen

Author Archives: Nina Janssen

Inwoners activeren met goede beschikkingen

Een beschikking is een brief met een overheidsbesluit. Een goede beschikking vertelt de inwoner wat hij van de overheid kan verwachten, en wat de overheid van hem verwacht. Een goede beschikking zet aan tot actie: duidelijkheid over te nemen stappen maakt het makkelijker om die stappen daadwerkelijk te zetten. Richting werk bijvoorbeeld.

Lees meer

Voorwaarden TONK-regeling versoepeld in Noordwest-Friesland

Woont u in Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke en heeft u door corona en/of de corona-maatregelen meer dan 30% inkomstenverlies? Dan kunt u een tegemoetkoming uit de TONK-regeling aanvragen. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling biedt tijdelijke financiële ondersteuning voor noodzakelijke woonlasten voor mensen die door de corona-maatregelen fors minder inkomsten hebben uit loon of uit een eigen bedrijf.

Lees meer

Herziening beleid TONK-regeling

Medio maart kwam de TONK-regeling beschikbaar in Noordwest Friesland. Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor inwoners die door de corona-crisis een inkomstenterugval van minstens 30% hebben en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Al kort na de introductie zagen we bij De Dienst, net als veel andere gemeenten in Nederland, dat het aantal aanvragen en toekenningen fors achterbleef ten opzichte van de verwachtingen. Daarom ligt er nu een voorstel tot beleidswijziging bij de vier colleges in Noardwest Fryslân.

Lees meer

Tussen theorie en praktijk: de niet-met-terugwerkende-kracht-regel

Tussen theorie en praktijk Hoe lever je maatwerk binnen de strenge Participatiewet? Door alle aandacht rond kwesties als de toeslagenaffaire en ‘boodschappengate’ is er de laatste tijd veel te doen over het spanningsveld tussen de theorie van de wet en de praktijk van de klant. Kun je maatwerk leveren als de wet voorschrijft wat wel moet en niet mag? Aan de hand van actuele casussen laten we graag zien hoe maatwerker er in de praktijk van ons team Inkomen uitziet. Deze keer: de niet-met-terugwerkende-kracht-regel.

Lees meer

In de media: fouten bij berekening beslagvrije voet

Onlangs verscheen in de media dit nieuwsitem met de kop ‘Ruim 10.000 ontvangers bijstand de dupe van fout bij gemeenten’. Er zou bij bijstandsontvangers met schulden beslag zijn gelegd op meer geld dan wettelijk mag. Het probleem kwam aan het licht nadat onder andere deurwaarders en gemeenten sinds maart van dit jaar een nieuwe rekentool gebruiken. Wat betekent dit voor bijstandscliënten in Noardwest-Fryslân?

Lees meer

De Surplusregeling: parttime werken zonder gedoe

Werken en participeren zijn het beste medicijn tegen armoede. Maar wat hebben bijstandsgerechtigden nodig om (weer) deel te nemen aan het arbeidsproces? Ons pakket aan werkstimulerende maatregelen maakt werken aantrekkelijker. In deze bestuursupdate lichten we er regelmatig een aantal uit. In deze editie: de Surplusregeling, die financieel gedoe voorkomt voor bijstandscliënten die naast hun uitkering parttime gaan werken. 

Lees meer