Nina Janssen

Author Archives: Nina Janssen

Heb jij cliënten die door corona in financiële problemen geraakt zijn?

De TONK-regeling biedt een vergoeding voor mensen die door corona en de opgelegde maatregelen een inkomstenverlies van meer dan 30% hebben. Door dit forse inkomstenverlies kunnen zij de vaste privé-lasten niet betalen. Het kan hierbij om inkomsten uit een eigen bedrijf gaan of inkomsten uit salaris. De aanvraag voor deze regeling is verlengd.

Lees meer

Maatwerkvoorzieningen: inzetten wat nodig is

Soms maakt een inwoner met een Wmo Maatwerkvoorziening Dagactiviteit of Persoonlijke ontwikkeling langdurig gebruik van deze ondersteuning, zonder een ontwikkeling door te maken. De Wmo-voorziening lijkt dan een eindstation, terwijl er misschien best nog wel vervolgstappen mogelijk zijn. Gevolg: de cliënt ‘staat stil’ en doet onnodig lang een beroep op de Wmo. Waar kun je op letten?

Lees meer

Subsidie voor verbetering proces loonkostensubsidie

De Dienst heeft onlangs een subsidie ontvangen voor de implementatie van het preferent werkproces loonkostensubsidie (LKS) van Divosa. Dit proces moet het voor werkgevers makkelijker maken om mensen met een beperking en een bijstandsuitkering in dienst te nemen. Dit werkproces sluit goed aan bij de LKS-werkwijze die we zelf in 2019 ontwikkelden. Met de subsidie zetten we de puntjes op de i.

Lees meer

Minder TONK-aanvragen dan verwacht

Het aantal aanvragen voor de TONK-regeling blijft fors achter bij het verwachte aantal. Dat is een landelijke trend, die we ook in Noardwest-Fryslân herkennen. De Leeuwarder Courant stelde de gemeenten hier vorige week een aantal vragen over, die wij namens Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke beantwoord hebben. Een samenvatting.

Lees meer

Wet wijziging woonplaatsbeginsel 2022

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Op 1 januari 2022 gaat de Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel in. Vanwege die wijziging dragen de Gebiedsteams en De Dienst de verantwoordelijkheid voor een aantal jeugdigen over naar andere gemeenten, en krijgen we de verantwoordelijkheid over een aantal ‘nieuwe’ jeugdigen.

Lees meer