Ans Sinnema

Author Archives: Ans Sinnema

Uitbetaling vakantietoeslag

Lees Voor Van uw bijstandsuitkering reserveren we maandelijks 5% van uw uitkering, dit is uw vakantietoeslag. Deze vakantietoeslag sparen we voor u op en betalen we in juni aan u uit. Wanneer er sprake is van beslag, interne verrekening of doorbetaling van het vakantiegeld aan een derde (bijvoorbeeld een bewindvoerder of...

Lees meer

De grens tussen passend onderwijs en de Jeugdwet

De afbakening tussen onderwijs en jeugdhulp levert in de praktijk veel vragen op. Voor de betaalbaarheid van de Jeugdhulp is het belangrijk kritisch te zijn op wat vanuit het onderwijs en wat vanuit de Jeugdwet gefinancierd moet worden. Tegelijkertijd is een soepel samenspel tussen onderwijs en zorg van belang om zowel de psychosociale als de leerontwikkeling van jeugdigen optimaal te stimuleren. En dan is een gesprek over financiën soms knap lastig.

Lees meer

Sociale leningen ter preventie van schulden

Problematische schulden beginnen vaak met een kleine betalingsachterstand. Om te voorkomen dat kleine schulden of achterstanden uitgroeien tot problematische schulden, kunnen inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke voortaan een Sociale lening van de Kredietbank Nederland (KBNL) ontvangen.

Lees meer

Wet wijziging woonplaatsbeginsel 2022

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Op 1 januari 2022 gaat de Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel in. Vanwege die wijziging dragen de Gebiedsteams en De Dienst de verantwoordelijkheid voor een aantal jeugdigen over naar andere gemeenten, en krijgen we de verantwoordelijkheid over een aantal ‘nieuwe’ jeugdigen.

Lees meer

Week van Autisme: wij doen mee!

Lees Voor Zet Autisme in het licht Op vrijdag 2 april is het Wereld Autisme Dag. Overal op de wereld wordt op deze dag aandacht gevraagd voor autisme. Dit gebeurt onder meer door bekende gebouwen en monumenten blauw te verlichten. Daarmee wil AutismeFonds laten zien dat autisme er gewoon mag zijn. Overal....

Lees meer