Amarens de Jong

Author Archives: Amarens de Jong

Waar moet je rekening mee houden als je cliënt een Wlz-indicatie krijgt?

Mensen die levenslang, 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben, komen in aanmerking voor een Wlz-indicatie. Zo’n indicatie kan ondersteuning als verzorging, verpleging, begeleiding, dagbesteding met vervoer, huishoudelijke hulp en eventueel behandeling omvatten. Wlz-indicaties kunnen van invloed zijn op voorzieningen uit andere wetten, waaronder de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet.

Lees meer

Humanitas helpt inwoners bij belastingzaken

Het aanvragen van toeslagen en het doen van de belastingaangifte, het kan best ingewikkeld zijn. In 2018 en 2019 konden inwoners van Harlingen vanuit Project Fiscale Screening hier deskundige hulp bij krijgen. Dit project was een succes, inwoners ervaarden de hulp als prettig en geruststellend. Deze maand start deze ondersteuning voor inwoners van Waadhoeke. Volgend jaar kunnen inwoners van Vlieland, Terschelling en Harlingen ook (weer) meedoen. Benieuwd wat het project voor inwoners kan betekenen en hoe ze zich kunnen aanmelden? We zetten alle informatie voor je op een rij.

Lees meer

Bepalen woonplaatsbeginsel Jeugd per 2022

Op 1 januari 2022 gaat de Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel in. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Met de wijziging wordt de gemeente waar de jeugdige volgens de Basisregistratie Personen (BRP) woont verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Nu is dat nog de gemeente waar de gezagsdrager (ouder/voogd) woont, wat het soms lastig maakt om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is. Want het is voor gemeenten en De Dienst niet altijd bekend wie gezagsdrager is en hoe voogdij geregeld is.

Lees meer

Aanbesteding Huishoudelijke Hulp

Op 23 augustus is de aanbesteding voor Huishoudelijke ondersteuning op TenderNed gepubliceerd. Het betreft een aanbesteding waarbij het tarief en voorwaarden in een Programma van eisen zijn vastgesteld. Hierin staan alle eisen en voorwaarden waaraan de inschrijvers aan moeten voldoen om voor een contract in aanmerking te komen.

Lees meer

Hulp vóórdat de schulden oplopen

Iedereen kan wel eens een rekening niet betalen. Het wordt een probleem wanneer inwoners vaker hun rekeningen niet kunnen betalen. Dankzij een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen instanties zoals zorgverzekeraars de gemeente inlichten wanneer inwoners een betalingsachterstand hebben. Om er voor te zorgen dat die betalingsachterstanden geen problematische schulden worden, gaan Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke actief in gesprek met inwoners met betalingsachterstanden.

Lees meer