Ga naar pagina inhoud

Agenda bestuur van De Dienst

13 december 2023

Op 13 december 2023 vergadert het bestuur van De Dienst over de volgende onderwerpen:  

  • Begroting na wijziging 
  • Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
  • Adviesnota Normenkader Rechtmatigheid 2023 
  • Adviesnota Verificatie inkomensgegevens energietoeslagen ZZP’ers  
  • Wijzigingsbesluit GR 

Heeft u vragen over de agenda van de bestuursvergadering? Neem dan contact op met Marius Jellema, secretaris van het bestuur en directeur van De Dienst.

Het bestuur van De Dienst bestaat uit:
  • Mevrouw J. Hoekstra-Sikkema, Terschelling, Voorzitter 
  • Mevrouw M. van der Meer, Waadhoeke, Lid 
  • De heer P. Schoute, Harlingen, Lid 
  • Mevrouw M. Vellinga-Beemsterboer, Vlieland, Lid