Aanbesteding Huishoudelijke Hulp

Aanbesteding Huishoudelijke Hulp

Aanbesteding Huishoudelijke Hulp

Op 23 augustus is de aanbesteding voor Huishoudelijke Hulp op TenderNed gepubliceerd. Het betreft een aanbesteding waarbij het tarief en voorwaarden in een Programma van eisen zijn vastgesteld. Hierin staan alle eisen en voorwaarden waaraan de inschrijvers aan moeten voldoen om voor een contract in aanmerking te komen.

De aanbesteding geldt voor de drie gemeenten Harlingen, Terschelling en Waadhoeke. Gemeente Vlieland wordt gezien het volume apart aanbesteed dit vindt medio september plaats. Op 21 oktober is bekend welke aanbieders voor de Huishoudelijk ondersteuning worden gecontracteerd.

De huishoudelijk ondersteuning wordt in twee Maatwerkvoorzieningen weggezet, namelijk Schoonmaakondersteuning (HH1) en Thuisondersteuning (HH2). Voor beide maatwerkvoorziening geldt een tarief van €30,00 per uur. Indicatie vindt op basis van de HHM normenkader plaats.

Inschrijving aanbieders

Aanbieders kunnen zich tot 23 september 12:00 uur inschrijven waarna direct de toetsing van de inschrijving gaat plaatsvinden. Na sluiting van de inschrijving is het niet meer mogelijk om tussentijds toe te treden ofwel in te schrijven.