AV Frieso

AV Frieso

De AV Frieso is een aanvullende zorgverzekering van De Friesland Zorgverzekeraar . De AV Frieso is een uitgebreider vergoedingenpakket tegen een lagere premie voor mensen met een laag inkomen.

Bent  u  18  jaar  of  ouder  dan  bent  u  verplicht  een  basisverzekering  af  te  sluiten  bij  een  zorgverzekeraar.  Voor  extra  vergoedingen  kunt  u,  als  u  dat  wilt,  een  aanvullende  verzekering  afsluiten. De Friesland Zorgverzekeraar heeft speciaal voor mensen met een laag inkomen de AV Frieso ontwikkeld. Dit is een aanvullende ziektekostenverzekering die u een uitgebreider vergoedingenpakket biedt tegen een lagere premie.

Uw basis en AV Frieso premie

Uw maandelijkse premie voor uw basis- en AV Frieso verzekering voor 2017 bedraagt:

bedragen-premie

In bovenstaand premiebedrag zijn de gemeentelijke bijdragen verrekend (6% op de basisverzekering en 4% op de AV Frieso).

Voor wie?

Of u in aanmerking komt voor de AV Frieso hangt af van uw inkomen, in welke gemeente u woont, en de voor u geldende bijstandsnorm.  U moet daarnaast aan meedere voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de AV Frieso. Zo moet u een basisverzekering afsluiten bij De Friesland Zorgverzekeraar, 18 jaar oud zijn, in één van de gemeenten binnen het werkgebied van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân wonen en mag uw inkomen niet hoger zijn  dan 130% van het voor u geldende bijstandsniveau.

Aanmelden voor de AV Frieso

Heeft u nog geen basisverzekering bij De Friesland? Dan kunt tot 1 januari overstappen naar De Friesland Zorgverzekeraar. De AV Frieso gaat dan in op 1 januari van het volgende kalenderjaar. Heeft u al een basisverzekering bij De Friesland? Dan kunt u op ieder moment overstappen. Uw aanvullende verzekering gaat dan in in de maand na de verwerking van uw aanvraag.

Geen internet?

Heeft u geen internet of bent u digitaal niet vaardig? Dan kunt u het aanvraagformulier AV Frieso opvragen via 0517- 380 200 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur). Geeft u dan wel aan of u al een verzekering heeft afgesloten bij de Friesland.